Návštěva Jana Zahradníka na Dačicku

Návštěva Jana Zahradníka na Dačicku

Pravidelné poslanecká návštěva regionu vedla tentokráte na Dačicko. Začali jsme debatou o ochraně přírody se studenty dačického gymnázia, které se pyšní mnoha úspěchy v různých soutěžích. Další část návštěvy proběhla ve firmě VNP Dačice, kde nás ředitel pan Kabelka...
Uctění památky padlých v Bernarticích

Uctění památky padlých v Bernarticích

Na mnoha místech se již lidé radovali, vždyť 8. 5.1945 skončila nejstrašnější válka lidstva. A přesto i v tento den docházelo k tragédiím, které nelze nikdy pochopit či akceptovat. 8. května 1945 zmasakroval fašistický oddíl ustupujících německých vojsk občany...
Pozvání do Netolic

Pozvání do Netolic

Jako každoročně, tak i v letošním roce obdržel poslanec Jan Zahradník společně se senátorem Tomášem Jirsou milé pozvání do Netolic. Tradičně na 1. Máje otevírají Netolice svou turistickou sezónu v muzeu JUDr O.Kudrny. Za milé pozvání děkujeme a přejeme Netoličákům...
Plýtvání potravinami

Plýtvání potravinami

Obdržel jsem dotaz od jedné dámy. Dotaz se týkal tématu,kterému se díky našemu bohatství nikdo příliš nevěnuje,ale přesto mě přinutil se zamyslet. Oné dámě zároveň děkuji za jeho položení,neboť problematika plýtvání potravinami a jejich distribucí by neměla ve světle...