Obdržel jsem dotaz od jedné dámy. Dotaz se týkal tématu,kterému se díky našemu bohatství nikdo příliš nevěnuje,ale přesto mě přinutil se zamyslet. Oné dámě zároveň děkuji za jeho položení,neboť problematika plýtvání potravinami a jejich distribucí by neměla ve světle dalších starostí zapadnout.

Musíme si přiznat, že plýtvání potravinami je problém vyspělého světa. Pokud někdy nakupujete v supermarketu, zkuste se kolem sebe třeba v pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne podívat, jak přeplněné košíky před sebou tlačí většina nakupujících. Otázka je, kolik z toho ti lidé snědí a kolik z toho skončí v popelnici. Zároveň existují země, kde lidé mají potravin nedostatek a kde trpí hladem.

Myslím, že problém plýtvání s potravinami nemá jednoduché řešení. Sebekázeň lidí z bohatého světa je něco, co se nedá nařídit a k čemu se lidé sami těžko přinutí. Státní zásahy pak nemohou přinést nic dobrého. Zaznamenal jsem první pokusy o diskontní prodej či bezplatné burzy potravin s prošlou dobou minimální trvanlivosti, ale tyto aktivity jsou zatím předmětem někdy konfliktních diskusí.

Zatím ale neexistuje žádný způsob, jak efektivně přebytečné potraviny dopravit do rozvojového světa a podělit se o ně s hladovějícími. Zato jsme v poslední době svědky jaksi opačného procesu. Množství lidí s Afriky a z Blízkého východu připlouvá přes Středozemní moře do Evropy za vidinou lepšího života. Někteří z nich jsou ve svých domácích zemích v ohrožení života a mají právo na azyl, mnozí jsou ale ekonomickými migranty, tedy, obrazně řečeno, přicházejí sdílet s námi náš nadbytek. A to je velký problém, který Evropu v blízké budoucnosti čeká.

Co se týká té „hromady odpadků“, o které píšete ve druhé části Vašeho dotazu, tak zde je odpověď jednodušší. Musíme v co největší míře odpady třídit, co jde tak recyklovat a co znovu jako surovina sloužit nemůže, spálit, tedy přeměnit na energii. Ovšem jenom to, co spálit lze, samozřejmě. Také se nesmíme lehkovážně vzdát možnosti část odpadu ukládat na skládky. A nakonec, nesmíme to dělat jenom proto, že to od nás chce Evropská unie, ale proto, že je to v našem vlastním zájmu.