Jan Zahradník – životopis

Datum a místo narození: 23.3.1949, České Budějovice

Vzdělání:

Základní devítiletá škola v Hluboké nad Vltavou,

Střední všeobecně vzdělávací škola (dnešní Gymnázium J.V. Jirsíka) v Českých Budějovicích,

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství matematiky a fyziky.

Rigorózní zkouška na Matematicko-fyzikální fakultě, titul doktora přírodních věd.

Profesní dráha:

Po ukončení studia jsem nastoupil jako středoškolský učitel matematiky a fyziky na tehdejší Gymnázium Karla Šatala (dnešní Gymnázium J. V. Jirsíka) v Českých Budějovicích. Na tomto gymnáziu jsem působil do roku 1992, kdy jsem založil soukromé Česko-anglické gymnázium s.r.o., jehož jsem byl do roku 2000 ředitelem. Tato škola po mém odchodu úspěšně působí i v současnosti.

Do politiky jsem vstoupil po Sametové revoluci v roce 1989, kdy jsem byl spoluzakladatelem Občanského fóra středoškolských učitelů Jihočeského kraje. V roce 1990 jsem byl zvolen za Občanské fórum členem Zastupitelstva města České Budějovice. Do Občanské demokratické strany jsem vstoupil v prosinci 1991, jejím členem jsem i v současné době a kandidoval jsem za ni úspěšně ve všech komunálních volbách ve městě České Budějovice. V roce 2000 jsem byl zvolen za Občanskou demokratickou stranu prvním hejtmanem nově vzniklého Jihočeského kraje. Po volbách v roce 2008 jsem po osmi letech funkci hejtmana opustil.

Od roku 2009 do roku 2011 jsem byl prorektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro zahraniční vztahy. Zároveň vyučuji jako odborný asistent na Katedře matematiky Pedagogické fakulty.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu v říjnu 2013 jsem byl přednostními hlasy voličů zvolen z jedenáctého místa kandidátky ODS v Jihočeském kraji a stal jsem se poslancem.

Rodina:

V roce 1975 jsem se oženil a od té doby žijeme v rodinném domě v Rožnově v Českých Budějovicích. Má manželka PhDr. Jana Zahradníková vystudovala historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a většinu svého života působila jako středoškolská učitelka, v současné době je odbornou asistentkou Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje didaktiku dějepisu. Máme dvě dospělé dcery a tři vnučky.

Jan Zahradník o sobě:

„Přestože podle rodného listu jsem českobudějovickým rodákem, své dětství jsem strávil v nedaleké Hluboké nad Vltavou, kde žilo několik generací mých předků. Když si mám vybrat, zda se cítím být více „Budějčákem“ nebo „Hlubočákem“, musím říci, že ze všeho nejvíc jsem Jihočechem.

Do Českých Budějovic jsem přišel coby student místní střední všeobecně vzdělávací školy. Po následném absolutoriu matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem se na tutéž školu vrátil jako pedagog. O matematice se domnívám, že skýtá dobrodružství i poezii.

Mezi svými žáky jsem si našel i životní partnerku, která se stala rovněž středoškolskou učitelkou. Rodinu považuji za základ lidského snažení a štěstí. Přináší mi je rodiny starší dcery Kateřiny s vnučkami Terezkou a Karolínkou a mladší dcery Lucie s naší nejmladší vnučkou Aničkou.

Svůj životní zlom a čas velkých rozhodnutí přičítám zejména roku 2000, kdy jsem byl zvolen do čela oblastní organizace ODS a poprvé jsem kandidoval na post hejtmana. Ze své předchozí role učitele jsem ze dne na den přestoupil do pozice historicky prvního hejtmana tehdy ještě Budějovického kraje. Během svého působení na tomto postu jsem se naučil naslouchat lidem a diskutovat i s názorovými odpůrci.

Nesmírně přínosné a zajímavé období byly roky 2009 – 2011, kdy jsem byl prorektorem Jihočeské univerzity pro zahraniční vztahy. Jihočeská univerzita mi přirostla k srdci a jsem rád, že jsem od roku 2009 působil také jako odborný asistent na Katedře matematiky Pedagogické fakulty. Vrátil jsem se tedy ke své milované matematice a k učitelské práci.

Nikdy bych nepředpokládal, že před dovršením 65. roku dojde v mém životě k dalšímu zlomu. Zvolení poslancem považuji za velkou čest a ke všem Jihočechům cítím velkou odpovědnost. Ze všech svých sil se budu snažit, abych byl prospěšný své vlasti i svému rodnému Jihočeskému kraji.“

Narození

23.3.1949

Svatba

1975

Zastupitel města České Budějovice

1990

Vstup do ODS

1991

Založení soukromého Česko-anglického gymnázia s.r.o.

1992 ředitel do r. 2000

Zvolen hejtmanem nově vzniklého Jihočeského kraje za ODS

2000

Hejtman Jihočeského kraje

2000 – 2008

Prorektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro zahraniční vztahy Odborný asistent na Katedře matematiky Pedagogické fakulty

2009 – 2011

Zvolen přednostními hlasy do Parlamentu ČR

2013

Zvolen přednostními hlasy do Parlamentu ČR

2017