Vánoční poselství  F. P. Churche

Vánoční poselství F. P. Churche

Vánoční tradice  Na Nový rok to bude 11 let, co v německém Wuppertalu zemřel Jiří Loewy. Patřil k těm sociálním demokratům, kteří se po roce 1948 nenechali pohlit KSČ a proto skončil na šest let v komunistické lágru. Po návratu z emigrace psal mimo jiné do Lidových...
Dobrá zpráva a úspěch

Dobrá zpráva a úspěch

Buďme struční. Jihočeský poslanec a bývalý hejtman Jan Zahradník podal v Poslanecké sněmovně PČR návrh na vynětí KU Maňávka ve vojenském prostoru Boletice ze správy „armády“. Neznamená to nic jiného, než že obce a jejich občané zejména v Horní Plané budou moci toto...
Vánoční poselství  F. P. Churche

Klidné Vánoce a úspěšný start do roku 2015

Dovoluje si Vám všem popřát klidné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2015. Přejeme Vám mnoho zdraví, profesních i osobních úspěchů a plno optimismu.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí je důležitý

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí je důležitý

projev Jana Zahradníka v Poslanecké sněmovně PČR: Dámy a pánové,   já považuji za svou povinnost i ve třetím čtení se vyjádřit k navrhované novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože ji považuji za velmi významnou nejen tedy pro ochranu životního...
Neúsporně úsporný rozpočet resortu životního prostředí

Neúsporně úsporný rozpočet resortu životního prostředí

Názor Jana zahradníka přednesený v Parlamentu ČR: Rozpočet kapitoly Ministerstva životního prostředí vypadá na první pohled velmi úsporně. Příjmy se snižují ve srovnání s rokem 2014 na 68,3 procenta, výdajový limit klesá na 72,6 % skutečnosti roku 2014. V žádném...