Projev ve Sněmovně k novele zákona o ochraně ovzduší 18. 1. 2018

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, ten zákon, jak správně pan ministr ve své předkládací zprávě připomenul, byl již na pořadu jednání Sněmovny v minulém volebním období. Byl projednán výborem pro životní prostředí, byly tam...