Zákon o předcházení ekologické újmě je v této podobě škodlivý

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se hlásím do rozpravy proto, abych znovu připomněl své pozměňovací návrhy, které jsem předložil, předtím než o nich bude rozhodnuto hlasováním. Pan ministr životního prostředí Brabec zmínil poměrně závažnou okolnost, že ten...