Jako každoročně, tak i v letošním roce obdržel poslanec Jan Zahradník společně se senátorem Tomášem Jirsou milé pozvání do Netolic. Tradičně na 1. Máje otevírají Netolice svou turistickou sezónu v muzeu JUDr O.Kudrny. Za milé pozvání děkujeme a přejeme Netoličákům mnoho spokojených turistů.