Interpelace na ministra zdravotnictví Němečka ve věci Letecké záchranné služby v Jihočeském kraji

Jen pro pořádek uvádím, že poslanec, který se s interpelací obrací na člena vlády, má 2 minuty na položení otázky, pak má ministr 5 minut na odpověď. Poslanec má další minutu na položení doplňující otázky, na kterou ministr může odpovídat po dobu 2 minut.

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já se nejdřív zmíním o prohlášení zástupců odborných společností, které mají na starosti neodkladnou přednemocniční péči, z 24. října. Ti považují situaci po výběrovém řízení za nepřijatelnou. Obávají se toho, že bude ohrožena bezpečnost a kvalita služby. Toto výběrové řízení může ohrozit kvalitu a kontinuitu péče zejména proto, že zdravotnickým posádkám a novým provozovatelům neposkytne dost času na přípravu společné činnosti. Ptám se vás, pane ministře, jak budete reagovat na prohlášení odborných společností.

A pak je ten problém zdravotnické letecké záchranné služby v jižních Čechách. Tam, jak je známo, ji bude zajišťovat armáda pomocí vrtulníků Sokol, které jsou tak těžké, že nemohou přistávat na heliportu na letišti v Plané u Českých Budějovic. Budou tedy přistávat na letišti v Bechyni a máme-li třeba na mysli Šumavu, tak ta je vzdálená od tohoto letiště 40 a více kilometrů a vrtulníky tam doletí se zpožděním oproti zákonné normě 7 až 10 minut. Déle také bude trvat jejich návrat na základnu. Tyto velké vrtulníky mají vyšší nároky na prostředí pro přistání. Pan ředitel zdravotnické záchranné služby v jižních Čech říká – hromadu dřeva, vedle které můžeme přistát nyní, vám Sokol přerovná o pár metrů dál. Moje otázka zní, jak budete řešit problém zhoršené dostupnosti i zhoršené kvality přednemocniční neodkladné péče v Jihočeském kraji

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď. Máte slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych tu odpověď rozdělil. Nejprve k tomu, že dochází ke změnám v provozovatelích letecké záchranné služby. Já už jsem to tady říkal v odpovědi na interpelaci pana poslance Mackovíka. Mě to netěšilo, že nám připadl úkol to znovu soutěžit. A já chápu to, že provozovatelé zdravotnické záchranné služby by byli nejradši, kdyby všechno zůstalo při starém, protože jsou prostě na ten systém zvyklí a netěší je, že si budou muset zvykat na jiné prostředí, na jiné provozovatele. Ale prostřednictvím pana předsedajícího, já za to opravdu nemohu. Měli tedy naši předchůdci před osmi lety ten tendr udělat na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Já jsem nemusel nic soutěžit a nemuseli jsme tady řešit teď tuto záležitost. Ale prostě ten kontrakt byl na dobu určitou. My jsme podle zákona byli povinni vypsat výběrové řízení. A v tom výběrovém řízení prostě zvítězí ten, kdo dá lepší podmínky a nižší cenu. A chápu tedy výtky těch stávajících zdravotnických záchranných služeb, kterým se toto nelíbí. Tak, jak už jsem jednou říkal, tak v případě, že dojde k realizaci té koncepce, kterou teď navrhla meziresortní pracovní skupina, a tu činnost bude zajišťovat stát, tak to bude trvalé, bude to na dobu neurčitou a tady těmto záležitostem se budeme moci vyhnout. Pokud tam bude obchodní kontrakt, bude tam kontrakt na dobu určitou, tak prostě musíme soutěžit a nemůžeme garantovat, že zůstane tentýž provozovatel.

Co se týče té specifické a musím říct férově ne úplně šťastné situace v Jihočeském kraji, tak jenom zrekapituluji genezi té záležitosti. Jak je možno dohledat v oficiálních dokumentech, Ministerstvo zdravotnictví přišlo do vlády s návrhem, abychom pokračovali plus minus v tom systému, jak byl nastaven, tzn. že na těch osmi základnách by to provozoval soukromý provozovatel. Byl by tam tedy vypsán tendr. Nicméně tento materiál nebyl přijat vládou. Byla k tomu vedena poměrně rozsáhlá diskuse a jeden z koaličních partnerů navrhl, že by měl být výrazně posílen podíl Ministerstva obrany resp. Ministerstva vnitra na zajišťování letecké záchranné služby. Poté přišlo Ministerstvo obrany už na jednání vlády s konkrétní nabídnou, že tak, jako zajišťuje leteckou záchrannou službu v Plzeňském kraji, tak je připraveno ji bez jakýchkoli problémů od 1. ledna zajistit i v Jihočeském kraji. A na základě toho vláda rozhodla, že tomu tak bude.

Já musím potvrdit – a s tím asi prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec tedy přichází v rámci své interpelace, že se následně ukázaly poměrně výrazné komplikace v některých věcech v zajištění letecké záchranné služby v Jihočeském kraji, především to, že nově vybudovaný heliport u Českých Budějovic, který byl poměrně výraznými náklady rekonstruován, nemůže být pro ty těžké armádní vrtulníky využíván. A problémy to způsobuje i na některých heliportech v rámci nemocnic. To je pravda. A myslím si, že je škoda, že k této situaci došlo, že to nebylo prozkoumáno dříve.

Nicméně – a tady se vracím znovu ke koncepci, kterou teď předkládáme do vlády, po projednání v té meziresortní pracovní skupině, Ministerstvo obrany resp. armáda na jednáních této skupiny přišla s tím, že si chce zachovat trvalou činnost pouze na té plzeňské základně a že tu jihočeskou by měl znovu zajišťovat stát v rámci toho státního provozovatele. A já jsem přesvědčen, že pokud teď vláda tuto koncepci přijme, tak právě Jihočeský kraj by mohl být jedním z prvních krajů, kde by se na realizaci té koncepce přecházelo jako první. V okamžiku vysoutěžení těch standardních jenom záchranářských vrtulníků si myslím, že veškerá ta infrastruktura včetně toho heliportu, tuším že je to v Plané u Českých Budějovic, by byla znova využita. A já si myslím, že ten časový horizont by mohl být plus minus tři roky. Nicméně – (Předsedající upozorňuje na čas.) Ano, počkám na doplňující dotaz, předpokládám.

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Pane ministře, to já bych vás tu větu nechal domluvit, jenom se přátelsky upozornilo. (Pohodová atmosféra.)

Poslanec Jan Zahradník: Já tomu rozumím, pane ministře. To ty občany nezajímá, ty pacienty s těma zlomenýma nohama a otřesy mozku, ti chtějí být včas dovezeni do nemocnice tím vrtulníkem. Není pro mě představitelné, jak jste mohli vypsat výběrové řízení s podmínkami a přitom jste je nekonzultovali s tím krajem? Vždyť ten kraj vám přece musel říct, že má ten a ten heliport a že jsou tam a tam takové podmínky, že tam prostě ten Sokol přistát nemůže. Vláda tedy za to má plnou odpovědnost, co se stalo. A otázka je, jak rychle se vám podaří to napravit. Já doufám, že to bude dřív než za ty tři roky. Protože samozřejmě by se mohli taky trošku obávat ti, kteří schvalovali tu investici 60miliónovou, aby to náhodou nebyly neoprávněně vynaložené peníze. Čili prosím pěkně, v zájmu Jihočechů, urychlete to všechno, ať se může lítat normálními vrtulníky a nemusí se tam dopravovat zranění s těmi obrovskými Sokoly, s těmi těžkými stroji. Děkuji.

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře.

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Takže já doplním. Já uznávám výtku, co se týká toho, že je třeba využít investice, které se zrealizovaly. Myslím, že je to naprosto na místě. Nicméně – a to chci zdůraznit z hlediska občana, z hlediska pacienta, kterému se někde něco v rámci Jihočeského kraje stane, tak tady skutečně problém není. Protože zase, řekněme si férově, pokud ten vrtulník letí z Bechyně nebo letí od Českých Budějovic, tak ta doletová doba je velmi, velmi podobná. A samozřejmě někde to bude mít kousek dál, např. do těch šumavských lokalit, někde to bude mít blíž. Na druhé straně oproti civilním provozovatelům, kteří tady byli, tak ty armádní vrtulníky garantují i nonstop noční pohotovost, tzn. pro občana Jihočeského kraje, kterému se něco stane, tak v okamžiku, kdy tam bude zasahovat armádní vrtulník, tak od 1. ledna bude připraven létat nonstop a létat v noci. Takže pro toho pacienta, jestli poletí velkým vrtulníkem nebo malým, tak to skutečně rozdíl nebude. Nicméně, uznávám tady jistý diskomfort Zdravotnické záchranné služby, která byla zvyklá na nějaký systém. A uznávám, že je třeba dělat všechno pro to, aby co nejdříve byly využity investice, které se zrealizovaly.

Nelevicová krajská vláda zřejmě nebude

V uplynulých týdnech vyvrcholilo volební klání samotným aktem vhození hlasu do volební urny a vyhlášením výsledků voleb. Voliči rozdali karty, což je nutné respektovat, protože pouze demokraté tvoří demokracii. Opačně to moc nefunguje. ODS šlo v těchto volbách nejen o potvrzení jejího vzestupu po pádu na politické dno před několika lety, ale také o to zjistit, existuje-li u nás stále množina lidí, kteří mají odvahu vzít život do svých rukou i s rizikem pádů a vzestupů, které k životu ve svobodě patří. Dobrou zprávou je, že ne všichni se dají opít koblihou, že ne všichni skočí na lákavý lep jakýchsi jistot, protože bohužel jistotu nemáme nikdo v ničem žádnou. V politice jsem tak či onak téměř 26 let a nestydím se za to. Neměnil jsem dres, když se to hodilo, nedělal jsem ze sebe nepolitika. Zažil jsem sladký pocit vítezství i hořkost porážky. Takový je život, nejen politika. Výsledek ODS v Jihočeském kraji mě mile překvapil. Velmi za něj voličům a našim členům děkuji. Není to na žádné jásání, ale trnitá cesta obnovy ODS začíná přinášet své výsledky. V uplynulých letech se v Česku zásadně změnila podoba politické mapy. Jsou zde dva konsolidované levicové subjekty KSČM a ČSSD, k tomu nový fenomén hnutí ANO složený z různých politiků od leva doprava tvrdící o sobě, že vlastně politiku nedělá a přitom ji reálně dělá tak, jak se jeho majitel zrovna vyspí. K tomu pravice rozhádaná na mnoho malých regionálních, lokálních stran a hnutí. Po vyhlášení výsledků bylo cílem mým i mých kolegů pokusit se sestavit v jižních Čechách nelevicovou krajskou vládu, která by znovu nastartovala rozvoj našeho kraje. Bylo naší snahou pokusit se zapomenout na staré křivdy a začít postupně konsolidovat subjekty napravo, aby jednoho dne byla opět pravice schopna postavit se levici i na centrální úrovni. Máme levicového prezidenta, levicovou vládu, levicový Parlament, do voleb byly levicové i všechny kraje. Záměr bohužel zdá se zatím nevyšel. Andrej Babiš svým ovečkám v jižních Čechách účast ve středopravicové koalici zakázal. ČSSD a ANO si dle veřejných informací vybraly za svého partnera hnutí Jihočeši 2012 a ODS bude v opozici. Jiří Zimola se tím stává dalším hejtmanem ze stáje Andreje Babiše. Výsledek ODS znamená především spoustu práce do budoucna. ODS má schopnost jak po stránce technické, tak po stránce personální konsolidaci roztříštěných stran napravo uskutečnit. Já se o ni budu osobně stále snažit, protože vaše hlasy mně k tomu daly silný mandát. Děkuji všem voličům za jejich hlasy pro ODS i pro mě osobně. Vaší důvěry si vážím.

Jan Zahradník

Je to náš kraj, pojďme k volbám

Čtyři roky utekly snad ještě rychleji než ty předchozí a máme je za dveřmi znovu. Jsou tu krajské volby, v novodobé historii popáté. A zase vyvstává ta samá otázka, jako vždy v minulosti – nač jsou nám vlastně kraje? Podle některých hlasů vlastně k ničemu, protože prý nedokázaly zacelit mezeru po zrušených okresech. Zdá se tedy, že kraje jsou stále nechtěným, jen více či méně trpěným prvkem regionálního uspořádání naší země. Viděno optikou současnosti tu však prostě kraje jsou už šestnáct let a tudíž mají něco za sebou. I proto je odpověď na ono „nač nám je vlastně kraj“ v podstatě jednoduchá – svým rozhodováním krajští zastupitelé ovlivňují životy nás Jihočechů. Mezi nejzákladnější kompetence patří zřizování, rušení a rozhodování o financování středních škol, učilišť, některých zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, nesoukromých muzeí. Kraj rozhoduje o dopravní obslužnosti na svém území včetně toho, kolik bude jezdit autobusů a kam… Spravuje silnice druhé a třetí třídy, chrání památky. A výčet ještě není úplný.

Jihočeská Občanská demokratická strana proto letos, stejně jako v minulých obdobích, má ve svém volebním programu jasně daná regionální témata. Klademe důraz na regionální školství, dopravu (není to jen o D3, byť ta nám hrozně chybí), rozvoj venkova, sport, zachování Šumavy pro lidi, přírodního divadla s otáčivým hledištěm v zahradě zámku Českém Krumlově, na zlepšení sociálních služeb a zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče. To vše se prolíná s hlavními letošními tématy jihočeské ODS pro krajské volby, kterými jsou kvalita života, rozvoj kraje a bezpečí jeho obyvatel.

Takže na otázku „nač je nám kraj“ lze odpovědět i takto: na to, aby se nám žilo lépe. Tím, že přijdete k volebním urnám, dáte i vy najevo, že vám na kraji záleží. Je to náš kraj, pojďme proto k volbám.

Jan Zahradník