Čtyři roky utekly snad ještě rychleji než ty předchozí a máme je za dveřmi znovu. Jsou tu krajské volby, v novodobé historii popáté. A zase vyvstává ta samá otázka, jako vždy v minulosti – nač jsou nám vlastně kraje? Podle některých hlasů vlastně k ničemu, protože prý nedokázaly zacelit mezeru po zrušených okresech. Zdá se tedy, že kraje jsou stále nechtěným, jen více či méně trpěným prvkem regionálního uspořádání naší země. Viděno optikou současnosti tu však prostě kraje jsou už šestnáct let a tudíž mají něco za sebou. I proto je odpověď na ono „nač nám je vlastně kraj“ v podstatě jednoduchá – svým rozhodováním krajští zastupitelé ovlivňují životy nás Jihočechů. Mezi nejzákladnější kompetence patří zřizování, rušení a rozhodování o financování středních škol, učilišť, některých zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, nesoukromých muzeí. Kraj rozhoduje o dopravní obslužnosti na svém území včetně toho, kolik bude jezdit autobusů a kam… Spravuje silnice druhé a třetí třídy, chrání památky. A výčet ještě není úplný.

Jihočeská Občanská demokratická strana proto letos, stejně jako v minulých obdobích, má ve svém volebním programu jasně daná regionální témata. Klademe důraz na regionální školství, dopravu (není to jen o D3, byť ta nám hrozně chybí), rozvoj venkova, sport, zachování Šumavy pro lidi, přírodního divadla s otáčivým hledištěm v zahradě zámku Českém Krumlově, na zlepšení sociálních služeb a zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče. To vše se prolíná s hlavními letošními tématy jihočeské ODS pro krajské volby, kterými jsou kvalita života, rozvoj kraje a bezpečí jeho obyvatel.

Takže na otázku „nač je nám kraj“ lze odpovědět i takto: na to, aby se nám žilo lépe. Tím, že přijdete k volebním urnám, dáte i vy najevo, že vám na kraji záleží. Je to náš kraj, pojďme proto k volbám.

Jan Zahradník