Jen pro pořádek uvádím, že poslanec, který se s interpelací obrací na člena vlády, má 2 minuty na položení otázky, pak má ministr 5 minut na odpověď. Poslanec má další minutu na položení doplňující otázky, na kterou ministr může odpovídat po dobu 2 minut.

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já se nejdřív zmíním o prohlášení zástupců odborných společností, které mají na starosti neodkladnou přednemocniční péči, z 24. října. Ti považují situaci po výběrovém řízení za nepřijatelnou. Obávají se toho, že bude ohrožena bezpečnost a kvalita služby. Toto výběrové řízení může ohrozit kvalitu a kontinuitu péče zejména proto, že zdravotnickým posádkám a novým provozovatelům neposkytne dost času na přípravu společné činnosti. Ptám se vás, pane ministře, jak budete reagovat na prohlášení odborných společností.

A pak je ten problém zdravotnické letecké záchranné služby v jižních Čechách. Tam, jak je známo, ji bude zajišťovat armáda pomocí vrtulníků Sokol, které jsou tak těžké, že nemohou přistávat na heliportu na letišti v Plané u Českých Budějovic. Budou tedy přistávat na letišti v Bechyni a máme-li třeba na mysli Šumavu, tak ta je vzdálená od tohoto letiště 40 a více kilometrů a vrtulníky tam doletí se zpožděním oproti zákonné normě 7 až 10 minut. Déle také bude trvat jejich návrat na základnu. Tyto velké vrtulníky mají vyšší nároky na prostředí pro přistání. Pan ředitel zdravotnické záchranné služby v jižních Čech říká – hromadu dřeva, vedle které můžeme přistát nyní, vám Sokol přerovná o pár metrů dál. Moje otázka zní, jak budete řešit problém zhoršené dostupnosti i zhoršené kvality přednemocniční neodkladné péče v Jihočeském kraji

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď. Máte slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych tu odpověď rozdělil. Nejprve k tomu, že dochází ke změnám v provozovatelích letecké záchranné služby. Já už jsem to tady říkal v odpovědi na interpelaci pana poslance Mackovíka. Mě to netěšilo, že nám připadl úkol to znovu soutěžit. A já chápu to, že provozovatelé zdravotnické záchranné služby by byli nejradši, kdyby všechno zůstalo při starém, protože jsou prostě na ten systém zvyklí a netěší je, že si budou muset zvykat na jiné prostředí, na jiné provozovatele. Ale prostřednictvím pana předsedajícího, já za to opravdu nemohu. Měli tedy naši předchůdci před osmi lety ten tendr udělat na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Já jsem nemusel nic soutěžit a nemuseli jsme tady řešit teď tuto záležitost. Ale prostě ten kontrakt byl na dobu určitou. My jsme podle zákona byli povinni vypsat výběrové řízení. A v tom výběrovém řízení prostě zvítězí ten, kdo dá lepší podmínky a nižší cenu. A chápu tedy výtky těch stávajících zdravotnických záchranných služeb, kterým se toto nelíbí. Tak, jak už jsem jednou říkal, tak v případě, že dojde k realizaci té koncepce, kterou teď navrhla meziresortní pracovní skupina, a tu činnost bude zajišťovat stát, tak to bude trvalé, bude to na dobu neurčitou a tady těmto záležitostem se budeme moci vyhnout. Pokud tam bude obchodní kontrakt, bude tam kontrakt na dobu určitou, tak prostě musíme soutěžit a nemůžeme garantovat, že zůstane tentýž provozovatel.

Co se týče té specifické a musím říct férově ne úplně šťastné situace v Jihočeském kraji, tak jenom zrekapituluji genezi té záležitosti. Jak je možno dohledat v oficiálních dokumentech, Ministerstvo zdravotnictví přišlo do vlády s návrhem, abychom pokračovali plus minus v tom systému, jak byl nastaven, tzn. že na těch osmi základnách by to provozoval soukromý provozovatel. Byl by tam tedy vypsán tendr. Nicméně tento materiál nebyl přijat vládou. Byla k tomu vedena poměrně rozsáhlá diskuse a jeden z koaličních partnerů navrhl, že by měl být výrazně posílen podíl Ministerstva obrany resp. Ministerstva vnitra na zajišťování letecké záchranné služby. Poté přišlo Ministerstvo obrany už na jednání vlády s konkrétní nabídnou, že tak, jako zajišťuje leteckou záchrannou službu v Plzeňském kraji, tak je připraveno ji bez jakýchkoli problémů od 1. ledna zajistit i v Jihočeském kraji. A na základě toho vláda rozhodla, že tomu tak bude.

Já musím potvrdit – a s tím asi prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec tedy přichází v rámci své interpelace, že se následně ukázaly poměrně výrazné komplikace v některých věcech v zajištění letecké záchranné služby v Jihočeském kraji, především to, že nově vybudovaný heliport u Českých Budějovic, který byl poměrně výraznými náklady rekonstruován, nemůže být pro ty těžké armádní vrtulníky využíván. A problémy to způsobuje i na některých heliportech v rámci nemocnic. To je pravda. A myslím si, že je škoda, že k této situaci došlo, že to nebylo prozkoumáno dříve.

Nicméně – a tady se vracím znovu ke koncepci, kterou teď předkládáme do vlády, po projednání v té meziresortní pracovní skupině, Ministerstvo obrany resp. armáda na jednáních této skupiny přišla s tím, že si chce zachovat trvalou činnost pouze na té plzeňské základně a že tu jihočeskou by měl znovu zajišťovat stát v rámci toho státního provozovatele. A já jsem přesvědčen, že pokud teď vláda tuto koncepci přijme, tak právě Jihočeský kraj by mohl být jedním z prvních krajů, kde by se na realizaci té koncepce přecházelo jako první. V okamžiku vysoutěžení těch standardních jenom záchranářských vrtulníků si myslím, že veškerá ta infrastruktura včetně toho heliportu, tuším že je to v Plané u Českých Budějovic, by byla znova využita. A já si myslím, že ten časový horizont by mohl být plus minus tři roky. Nicméně – (Předsedající upozorňuje na čas.) Ano, počkám na doplňující dotaz, předpokládám.

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Pane ministře, to já bych vás tu větu nechal domluvit, jenom se přátelsky upozornilo. (Pohodová atmosféra.)

Poslanec Jan Zahradník: Já tomu rozumím, pane ministře. To ty občany nezajímá, ty pacienty s těma zlomenýma nohama a otřesy mozku, ti chtějí být včas dovezeni do nemocnice tím vrtulníkem. Není pro mě představitelné, jak jste mohli vypsat výběrové řízení s podmínkami a přitom jste je nekonzultovali s tím krajem? Vždyť ten kraj vám přece musel říct, že má ten a ten heliport a že jsou tam a tam takové podmínky, že tam prostě ten Sokol přistát nemůže. Vláda tedy za to má plnou odpovědnost, co se stalo. A otázka je, jak rychle se vám podaří to napravit. Já doufám, že to bude dřív než za ty tři roky. Protože samozřejmě by se mohli taky trošku obávat ti, kteří schvalovali tu investici 60miliónovou, aby to náhodou nebyly neoprávněně vynaložené peníze. Čili prosím pěkně, v zájmu Jihočechů, urychlete to všechno, ať se může lítat normálními vrtulníky a nemusí se tam dopravovat zranění s těmi obrovskými Sokoly, s těmi těžkými stroji. Děkuji.

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře.

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Takže já doplním. Já uznávám výtku, co se týká toho, že je třeba využít investice, které se zrealizovaly. Myslím, že je to naprosto na místě. Nicméně – a to chci zdůraznit z hlediska občana, z hlediska pacienta, kterému se někde něco v rámci Jihočeského kraje stane, tak tady skutečně problém není. Protože zase, řekněme si férově, pokud ten vrtulník letí z Bechyně nebo letí od Českých Budějovic, tak ta doletová doba je velmi, velmi podobná. A samozřejmě někde to bude mít kousek dál, např. do těch šumavských lokalit, někde to bude mít blíž. Na druhé straně oproti civilním provozovatelům, kteří tady byli, tak ty armádní vrtulníky garantují i nonstop noční pohotovost, tzn. pro občana Jihočeského kraje, kterému se něco stane, tak v okamžiku, kdy tam bude zasahovat armádní vrtulník, tak od 1. ledna bude připraven létat nonstop a létat v noci. Takže pro toho pacienta, jestli poletí velkým vrtulníkem nebo malým, tak to skutečně rozdíl nebude. Nicméně, uznávám tady jistý diskomfort Zdravotnické záchranné služby, která byla zvyklá na nějaký systém. A uznávám, že je třeba dělat všechno pro to, aby co nejdříve byly využity investice, které se zrealizovaly.