Návštěva Trhových Svinů, Besednice a Kaplice

Ve středu 24. 2. 2016 zavítal Jan Zahradník v rámci svého poslaneckého dne na Trhosvinensko a Kaplicko. První zastávkou byla návštěvy nástrojárny GPN, kde v doprovodu vedení firmy navštívil provoz. Špičkové brýle vyrábí v Trhových Svinech firma Schmied, která zde produkuje například sportovní brýle Adidas či značkové Silhoutte. Ne každý by asi tipoval jejich produkci, která činí přes dva milióny kusů brýlí ročně. Cesta pokračovala návštěvou teplárny v Trhových Svinech a setkáním se starostou města s panem Pavlem Randou.

Další část programu zavedla J. Zahradníka do Besednice, kde se starostou J. Kleinem a místostarostou Dušanem Tripesem diskutovali nad problémy církevních restitucí v katastru Besednice a Trhové Sviny. Odpolední část programu proběhla v Kaplici při návštěvě firmy Inotech electronic, jejíž produkcí jsou například dálkové ovladače do televizorů. Závěrečným bonbónkem se stala návštěva muzea Krumpusů (čertů) v doprovodu místostarosty Kaplice pana Libora Lukše a Magdy Opolzerové. Jan Zahradník. „ Je nošením dříví do lesa opakovat, že Jihočeši jsou pracovití lidé s dobrými nápady, ale je to tak. Rád bych poděkoval všem hostitelům za milé přivítání a do budoucna jim popřál mnoho pracovních i osobních úspěchů“.

Šikana je hrozná věc a odpověď na ni musí být rázná

Smutný případ se odehrál  minulých dnech na jedné pražské střední škole. Neuvěřitelným způsobem šikanovaná pedagožka později zemřela. Zdali to bylo přímým následkem šikany, dlouhodobým stresem z ní či následkem závažného onemocnění, jak tvrdí vedení školy, to nechť důkladně vyšetří policie a lékaři. Celý život a celým srdcem jsem pedagog a léta jsem učil matematiku na gymnáziu a vysoké škole. Každý si v tomto otřesném případu pokládá otázku, jak mohlo dojít k takové šikaně a jestli bylo možné ji předejít. Z toho, co vím z médií o případu šikany učitelky na pražské střední škole, se mi zdá, že selhalo najednou více článků v životě školy. Podle mne trvalo dost dlouho, než se informace o probíhající šikaně dostaly na veřejnost a kdy se jimi začalo vedení školy zabývat. Co dělal třídní učitel? To se nenašli ve třídě slušní žáci, kteří by se teroristům dokázali postavit nebo kteří by byli schopni překonat strach z toho, že budou falešně označeni za udavače a informovali třídního učitele? Dále si myslím, že ředitel školy není jen manažer, zabezpečující chod školy po ekonomické stránce, ale také jako přímý nadřízený by měl být i rádcem svých učitelů. Ti by pak k němu měli mít možnost přicházet se svými problémy a on by jim měl pomáhat tyto problémy řešit. Tuto funkci podle mých informací ředitel školy neplnil.

Dále mne překvapilo, jak se vedení školy chovalo poté, co případ vyšel najevo a kdy se jím začala zabývat média. Ředitel školy vystupoval váhavě a nebyl schopen zaujmout k případu jasné stanovisko. Nemám v ruce ty podklady, které si jistě opatří zřizovatel školy, ale podle mého názoru by měl být ředitel odvolán. A v případě největších viníků, tedy těch „studentů“, kterým se příčí lidská důstojnost, je na místě nesmlouvavý a tvrdý postup v maximální možné a zákonné míře. Viníci budou muset snést následky svého jednání. V tomto případě není jakákoliv shovívavost na místě. Nakolik je ovšem současné chování některých lidí vůči druhým důsledkem odklonu od individuální a nedělitelné odpovědnosti rodičů za výchovu svých dětí, individuální schopnosti nést následky svého jednání, odklonem od hodnot křesťanské výchovy ve smyslu lidské úcty vůči druhému a naopak příklonem k socialistickým tendencím vytvářet neustále nějaké úřady, poradce, ombudsmany, kolektivy, inkluze, psychology, asistenty, a také důsledkem bezbřehé tolerance vůči všemu, to je věc na velmi dlouhou debatu.

Nově navrhovaný systém platby za elektřinu je v této podobě pro mě nepřijatelný

V nedávných dnech rozvířil hladinu veřejného mínění svým návrhem změny způsobu výpočtu ceny za elektřinu Energetický regulační úřad, instituce do té doby mnoha lidem téměř neznámá. ERU (což je zkratka úřadu) připravil návrh úprav cen elektřiny a to takovým způsobem, který mnoha domácnostem výrazně zatíží jejich rozpočet. Konkrétní případ jedné dámy v důchodu z Českých Budějovic ukázal zdražení z ročních cca 9 000,- Kč na více než 13 000,- Kč. A to se jedná o běžnou domácnost. To skutečně nejsou zanedbatelné výdaje. Navíc nejasná argumentace úřadu, který nejdříve tvrdil, že se to občanů téměř nedotkne, aby se po několika týdnech dostal k přiznání, že za úpravou cen elektřiny je její klesající spotřeba, mě utvrzuje v názoru, že tímto směrem bychom se vydávat rozhodně neměli. Od ministerstva Průmyslu a obchodu vedeného panem ministrem Mládkem očekávám podstatně vyšší tlak na změnu současného návrhu. Zatím se zdá, že ministerstvu v gesci ČSSD současný návrh zdražení vcelku vyhovuje.