Výzva všem, kterým záleží na Šumavě

Sněmovna vyřadila senátní návrh zákona o Národním parku Šumava z programu 17. schůze, která začala v úterý. Vzhledem k nebývalému tlaku ekologických aktivistů a množství dezinformací, kterým musí poslanci čelit, odložení projednávání vítám. Zároveň vyzývám každého, komu na osudu Šumavy záleží, aby apeloval na poslance za podporu senátního návrhu zákona.

Když sleduji obrovskou masáž poslanců, které se jim dostává prostřednictvím stovek mailů od ekologických aktivistů, označujících senátní návrh těmi nejhoršími přívlastky, cítím potřebu vnést do probíhající diskuze věcné argumenty. Vrcholem demagogie je článek Jana Charváta „Krájení Šumavy přeje spekulantům“ v Lidových novinách z úterý 16. září. Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, který podpořily šumavské obce, oba kraje, Rada Národního parku, při projednávání v Senátu 50 senátorů z 54 přítomných a který má podporu velkého množství obyvatel Šumavy, na základě zjevných manipulací označuje za zákon přející spekulantům. Není tomu tak, ekologičtí aktivisté zase matou veřejnost. Zákon by totiž konečně nastavil jasná a rozumná pravidla, která parku už více než 20 let chybí.
ODS senátní návrh zákona o Národním parku Šumava podporuje a udělá vše pro to, aby byl na říjnové schůzi Sněmovny projednán. Vyzývám proto všechny starosty šumavských obcí, vyzývám všechny Šumaváky, vyzývám všechny občany České republiky, kteří chtějí zachovat Šumavu nejen jako území krásné a uchvacující přírody, ale i jako místa, kde po staletí žili a měli by i nadále žít lidé, aby tento svůj názor svým poslancům napsali. Podpořte senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a napište poslancům. Jejich kontaktní údaje jsou k dispozici na webu Sněmovny: www.psp.cz. Návrh zákona je k dispozici na tomto odkazu: návrh zákona

Kaplické slavnosti

V sobotu 6.9. měl Jan Zahradník díky pozvání kaplických členek ODS Magdy Opolzerové a Zdeňky Sípalové možnost navštívit slavnosti města Kaplice. Příjemné počasí, park plný stánků a davy lidí. Město Kaplice slavnosti zkrátka pořádat umí. K tomu jako vrchol akce start 75 veteránů, automobilů všech značek a různého stáří. Jan Zahradník společně se starostou města panem Pavlem Talířem  odstartovali tento jedinečný závod. “ Rád bych poděkoval panu starostovi za vřelé přijetí a doprovod, vyjádřil uznání organizátorům celé akce a v neposlední řadě poděkoval i kaplickým členům ODS za pozvání“ , uvedl Jan Zahradník.

TOP 09 a Šumava

Ve středu 3. září jsem se zúčastnil zasedání sněmovního Petičního výboru, který měl na programu mimo jiné přijetí Petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava, jejímž hlavním organizátorem bylo Hnutí Duha.

 Stánky s textem Petice bylo možné vidět například na Pramenech Vltavy, ale také v obchodním centru Anděl na Smíchově. Hlavním předkladatelem petice byl prof. Pavel Kindlmann, dále vystupovali pánové Vacek a Bláha. Hlavním tématem jejich vystoupení nebyla prezentace onoho dobrého zákona o Národním parku Šumava, ten Hnutí Duha samozřejmě nenapsalo a ani napsat nehodlá, ale kritika senátního návrhu tohoto zákona, který bude Poslanecká sněmovna projednávat ve druhé polovině září. Nepřekvapilo mne to, dá se říci, že jsem to očekával. Co mne ale překvapilo, byly jejich argumenty, kterými se snažili senátní návrh diskreditovat.

Začalo to tím, že svým příznivcům Šumavu prezentují jako „člověkem nedotčenou přírodu“.  Záměrně při tom zapomínají na to, že na Šumavě žijí lidé už téměř tisíc let, že do roku 1945 byla Šumava obydleným, hospodářským územím a že i dnes na Šumavě žijí lidé. Obyvatele Šumavy totiž ekologové úplně pomíjejí, když tvrdí, že v národním parku je „zájem ochrany přírody nadřazen ostatním zájmům“. Vyhrožují, že pokud bude senátní návrh zákona o Šumavě schválen, „zmizí příroda Šumavy“. Zatajují, že po orkánu Kyril v roce 2007, kdy tehdejší ministr Bursík, za nadšených ovací ekologů, ponechal v prvních a v části druhých zón ležet padlé stromy a tím vyvolal kůrovcovou kalamitu, uschlo na Šumavě jejich vinou 22 000 ha lesa, tedy téměř její jedna třetina.

Byla zmíněna samozřejmě lanovka na Hraničník, jako symbol všech odsouzeníhodných developerských projektů, členům Petičního výboru se dostalo nepravdivých informací, že cílem senátního návrhu je přeměnit Šumavu na zábavní park a že politici již za tím účelem skoupili pozemky na Šumavě. Opět bylo zatajeno, že text senátního návrhu je významným kompromisem, dosaženým mezi Správou Národního parku, šumavskými obcemi, oběma kraji a částí vědecké obce. Že při jeho závěrečném projednání v Senátu pro něj z přítomných 54 senátorů hlasovalo 50.

Vrcholem všeho pro mne ale bylo vystoupení poslance za TOP 09 Františka Laudáta. Ten po  politickém úvodu své řeči prohlásil, že senátní návrh zákona o Národním parku Šumava „musí být smeten ze stolu“. Vysloužil si tím frenetický potlesk přítomných ekologických aktivistů. Myslím, že se tím vysvětluje název mého článku. Ano, TOP 09 se musí jasně vyjádřit. Je-li názor Františka Laudáta názorem celé TOP 09, musí se její poslanci, zvolení v Plzeňském a Jihočeském kraji, ale i ti, kteří v těchto krajích sice nekandidovali, ale jsou za Plzeňáky nebo Jihočechy považováni, postavit před obyvatele Šumavy a říci jim: „Milí Šumaváci, jděte si žít někam jinam, my vás odepisujeme, protože dáváme přednost přeměně Šumavy na divočinu, jak to chtějí ekologičtí aktivisté, kteří, na rozdíl od vás, mají naši plnou podporu.“ No a nebo musí senátní návrh zákona o Národním parku Šumava podpořit a ponechat Františka Laudáta s jeho ekologistickými názory v Praze, ať si třeba stoupne ke stánku Hnutí Duha v obchodním Centru Anděl a shání podpisy pod Petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava.

Opět se těšíme na Vaše návštěvy

Se začátkem nového školního roku se opět těšíme na Vaše návštěvy a názory. Návštěvy jsou možné vždy v pondělí, prosíme o domluvu s asistentem poslance Janem Peškem  ( 603 489 884 ) předem.  Školákům přejeme úspěšný start v jejich škole, rodičům a pedagogům pevné nervy a trpělivost.