Při prohlížení monitoringu mi v rozhovoru pana hejtmana Jiřího Zimoly v pátečním vydání časopisu Sedmička padlo do oka slovo zahradník s velkým Z a tak jsem zjistil, že tam pan hejtman hovoří také o mně. Poctivě jsem tedy přečetl celý rozhovor a na dvě jeho části musím reagovat.
Omylem pana hejtmana je to, že jsem ve volební kampani v roce 2008 založil „předvolební taktiku na Šumavě a rozdávání semenáčků se šumavským smrkem“. Pravdou je, že Občanská demokratická strana, za kterou jsem tehdy kandidoval na hejtmana, založila svou předvolební taktiku na výsledcích, které krajská samospráva vedená koalicemi v čele s ODS za obě volební období dosáhla. Na vyrovnaném hospodaření, na úspěšném fungování nemocnic, na stovkách kilometrů opravených silnic, na stabilizované sociální síti a na zvládnutí optimalizace soustavy středních škol. Nabízeli jsme Jihočechům pokračování v cestě, kterou se kraj po osm let od svého vzniku úspěšně ubíral A ještě něco. Jednoznačně jsme se postavili do čela zastánců zelené Šumavy. Proto ty malé květináčky se semínky šumavského smrku, které mnohým lidem udělaly radost. Možná jsme podcenili nutnost důsledné mediální prezentace všech našich výsledků, možná jsme voličům málo slibovali.
ČSSD tehdy skutečně založila svou předvolební taktiku na celostátních tématech, hlavně na kritice reformy zdravotnictví a na odmítnutí zdravotnických poplatků. Slibovali tehdy zrušení poplatků, zrušení úspěšně fungujících nemocničních akciových společností a v neposlední řadě také záchranu a rozvoj městské nemocnice v Dačicích. Nic z toho však socialisté nesplnili. Poplatkové odpustky padly v roce 2010, zrušit úspěšné nemocniční akciovky se rovněž neodvážili. Zaplať Pán Bůh za to. Co mne trochu mrzí je to, že nebyly splněny ani sliby týkající se dačické nemocnice. Občané této části Jihočeského kraje by si za své hlasy pro ČSSD ve volbách v roce 2008 zasloužili od této strany lepší zacházení.

Jan Zahradník