Není mým zvykem příliš reagovat na články v médiích, ale tentokrát musím udělat výjimku. Autor článku, který vyšel v Deníku 17. července, se totiž ve své argumentaci zaštítil mimo jiné i mým jménem. Jeho zdroj v něm uvádí, že jsem byl spolu s Tomem Zajíčkem vytlačen z politiky novou stranickou garniturou. Nechci a nebudu mluvit za Toma Zajíčka, ale za sebe k těmto zprávám ze zákulisí musím pár poznámek říci.

Po loňských volbách do krajského zastupitelstva jsem se rozhodl, že po 8 letech strávených v roli hejtmana Jihočeského kraje nechci dále pokračovat jako vicehejtman, navíc jako zástupce o téměř čtvrtstoletí mladšího hejtmana. Předseda jihočeské ODS Martin Kuba i další představitelé strany mi opakovaně nabízeli možnosti, jak se dál v politice angažovat. Pokud bych se například ucházel o vyšší stranické funkce, nebo o poslanecký mandát, měl bych plnou podporu celé jihočeské ODS. Já jsem se však rozhodl, že dám v tuto chvíli přednost práci na akademickém poli. Tím ovšem neříkám, že se již do politiky nevrátím. Vedení českobudějovické ODS mě již před časem oslovilo s nabídkou na větší zapojení v komunální politice, které si vážím a kterou v současné době zvažuji.

Závěrem si dovolím ještě pár poznámek ke kandidátce jihočeské ODS do říjnových voleb. Regionální sněm ODS, který kandidáty zvolil, proběhl na rozdíl od let minulých ve velmi klidné a konsensuální atmosféře. Všichni zvolení kandidáti získali výraznou nadpoloviční většinu hlasů a tedy širokou podporu v celém Jihočeském kraji, nikoli pouze ve svých oblastech. To, že někteří kandidáti uspěli více a jiní méně, je běžná věc, která se děje ve všech stranách na celém světě. Nikdo přece nemáme svou politickou funkci na doživotí. Jsem navíc přesvědčen, že částečná obměna kandidátů je pro každou stranu principielně zdravá a zamezuje její stagnaci.

Kandidáti jihočeské ODS do Poslanecké sněmovny mají mou plnou podporu a věřím, že jihočeská ODS v říjnových volbách naváže na tradičně velmi dobré výsledky v jižních Čechách v minulých letech.

Jan Zahradník