V diskuzi o NP Šumava zaznívá v důsledku lobbistických zájmů i pouhé neznalosti mnoho nepravdivých tvrzení. Vnést světlo do komplikované problematiky a diskutovat o možných alternativách bylo cílem pořádaného semináře „Potřebuje Šumava nový zákon?“.

Pokud má Šumava plnit svou funkci unikátního ekosystému a zároveň nabídnout prostor pro realizaci místních obyvatel, musí být co nejdříve přijata jasná pravidla. Jak uvedl bývalý ředitel NP Šumava Jiří Mánek, přírodu nenávratně poškozuje přijímání často protichůdných rozhodnutí ministerstvem, jak to umožňuje nynější legislativa. Kvůli nedostatečné právní úpravě a přístupu bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka, byla Šumava téměř zničena kůrovcem.

Ačkoliv se panelisté z řad zástupců místních samospráv a občanů shodli, že Šumava nutně zákon potřebuje, zástupci Ministerstva životního prostředí, pod tlakem ekologických aktivistů, účinnou ochranu parku odmítají.  Pro přijetí zákona, tak jak ho schválili senátoři již v prvním čtení, hovoří i zkušenost mnohem staršího, se Šumavou sousedícího parku Bavorský les, kde právě jasná legislativa umožňuje předcházet nenávratným ekologickým škodám.

ODS bude důsledně prosazovat přijetí zákona o NP Šumava. I nadále budeme hledat podporu pro zákon, který potřebuje nejen Šumava, ale i její obyvatelé.