Přiznávám, jsem konzervativní člověk. A přiznávám to rád. Konzervatismus pro mne znamená vycházet z tradic, z několika jednoduchých principů, které dějiny lidstva prověřily a zanechaly nám je jako trvalé poučení.

Prvním principem je svoboda občana. Pouze člověk, který svobodně rozhoduje o svém osudu, se může zodpovědně podílet na správě věcí veřejných. K občanské svobodě se tak pojí základní občanská povinnost – zúčastnit se demokratických voleb. Jedině pak může občan volat politiky ke zodpovědnosti.

Dalším konzervativním principem je rodina jako základ dobře fungující lidské společnosti. V rodině se vytvářejí přirozené mezilidské vztahy a soustřeďuje se v ní péče jedné generace o druhou. Bez pozitivního vlivu rodiny není dobré výchovy občanů, plně zodpovědných za svá práva i povinnosti. Již čtyři roky si zvykáme na to být občany kraje. Když kraje vznikaly, naším nejvyšším cílem bylo, aby lidé přijali kraj za svůj. Aby dokázali obnovit tradiční jihočeskou pospolitost. To se, myslím, stalo a dnes řada zdejších obyvatel o sobě prohlašuje: „Jsem Jihočech.“ Jedná se přitom o velkou výjimečnost v naší republice. Neznám nikoho ze západních Čech, kdo by o sobě prohlašoval: „Jsem Západočech.“ Ani nikoho, kdo by říkal: „Jsem Středočech.“ O to více je nutné cenit si nás – obyvatel Jihočeského kraje, kteří si s takovým patriotismem osvojili tento výraz. Jihočeši jsou největším potenciálem našeho kraje společně s jeho strategickou polohou, zachovalým životním prostředím, památkami a krajinou. Jsou to lidé poctiví, pracovití i šetrní, kteří za významnou životní hodnotu považují vzdělání. Naším heslem je, že kraj je zde v první řadě pro občany, pro jejich blaho, že jeho posláním je občany motivovat a pomáhat jim v rozvoji jejich svobodných aktivit.

Pokud chceme, můžeme vidět jako konzervativní i celý Jihočeský kraj. Náš region šel vždy svou cestou, která za každou cenu nekopírovala celorepublikové trendy, a držel se přitom tradičních hodnot. A zdá se, že se to vyplatilo. Jižní Čechy dnes, hned po Praze, disponují nejnižší mírou nezaměstnanosti, podle průzkumů jsou nejvyhledávanějším místem k odpočinku a nabízejí řadu hodnot pro své obyvatele, návštěvníky, ale i investory. Osobně se chci zasloužit o to, aby se náš region i nadále držel své „konzervativní“ a plynulé cesty rozvoje, která zaručí úspěch nám i našim dětem.