V uplynulých dnech mne pozval společně s ministrem obrany Miroslavem Kostelkou a ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem na setkání náš prezident Václav Klaus. Mou snahou bylo hovořit o rozvojových záměrech Jihočeského kraje a současných problémech, které doprovázejí jejich možnou realizaci. Mluvili jsme zejména o nynějším zablokování přípravy územních plánů Českokrumlovska a Jihočeského kraje i o budoucím využití území vojenského újezdu Boletice.
Oceňuji přístup pana prezidenta, který rozvoj a jakési polidštění Šumavy podporuje. Nedovedu si představit, že by v tomto okamžiku pro nás udělal více.
Na setkání jsem mířil s jasnou představou o rozvoji kraje a o tom, s jakými přísliby chci ze schůzky odcházet. A prezident vytvořil prostor a atmosféru pro to, abych mohl své představy realizovat. Shodli jsme se i s přítomnými ministry, že rozvoj regionu je velmi komplexní problematika a že při úvahách o rozvoji kraje nelze zvažovat jednotlivá hlediska izolovaně a upřednostňovat úzké pohledy na věc. Vždy musí jít o společnou diskusi k prioritám a respektu pro široké zájmy. Smyslem jednání proto nebylo nalézt okamžité řešení pro realizaci našich záměrů v oblasti Šumavy a Lipenska, nýbrž otevřít prostor pro hledání řešení. Domluvili jsem se na tom, že vytvoříme pracovní skupinu zahrnující náměstky obou ministrů a mne, která se bude komplexně zbývat možnostmi civilního využití území vojenského újezdu Boletice i turistických aktivit na pravém břehu Lipna.
Bylo to velmi užitečné setkání. Pan prezident svoláním této schůzky dal prostor pro takovou diskusi, která je hodna demokratické společnosti. Byla velmi konstruktivní a věcná a jsem přesvědčen, že jsme v mnohém pochopili svá stanoviska a nyní budeme hledat cestu, jak je zúročit při úvahách o rozvoji Šumavy a Lipenska ku prospěchu obyvatel, návštěvníků i samotné přírody. Těším se, že setkání brzy přinese i hmatatelné výsledky a že se podaří naplnit dohody, které jsme s panem prezidentem i s oběma ministry udělali. Dohody, které budou klíčové pro rozvoj kraje.