Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) chce zavést povinný poslední ročník v mateřské škole. Paní ministryně to zdůvodňuje tím, že některé děti ze sociálně slabších rodin potřebují získat socializační návyky, aby byly dobře připraveny na školní docházku. Já tento návrh považuji za zbytečný, protože většina dětí evidentně nepotřebuje chodit v pěti letech povinně do mateřské školy.  Jsem přesvědčen, že výchova potomků je především záležitost rodičů a jestliže opravdu jen výrazná menšina z nich na ni nestačí, tak to rozhodně není důvod k tomu, abychom znechutili život všem. Většina otců a matek se naopak stará o děti řádně a dokáže je dobře připravit na školní docházku.  Je to takové socialistické řešení ve stylu: Všemocný stát za Tebe, občane, vyřeší každý problém. Ty se nemusíš o nic starat.  Takovýto přístup však vede k nesamostatnosti, ztrátě svobody, vlastní iniciativy a ve svém důsledku nakonec k otroctví. Zcela přesně to vystihl jeden z Otců zakladatelů USA Benjamin Franklin: „Ti, kteří se dokáží vzdát základní svobody, aby dosáhli dočasného zabezpečení, si nezaslouží ani svobodu, ani zabezpečení.“  A toto uvažované opatření je rovněž jednou z cest k nesvobodě. Stát by měl do života lidí zasahovat co nejméně, ale tady si přivlastňuje právo, které mu nepatří. Každý rozumný člověk jistě chápe, že povinná školní docházka být musí. Ale všechno, co je nad to, je zbytečné. To by později mohlo někoho napadnout, že základní škola dětem nestačí, a kvůli osvojení civilizačních návyků a nabytí správných názorů bude nutné, aby chodily povinně i do školní družiny, kde se to naučí. Takový nápad jistě patří k těm nesmyslným, ale zavedení povinné roční docházky do mateřské školy je na stejné úrovni. Nechci být pesimistou, ale výsledkem takových pomalých ukrajování lidské svobody by nakonec mohla být společnost, kterou tak precizně popsal George Orwell ve svém románu 1984. A to bych vážně nechtěl. Proto nechme na rodičích, jestli dají děti do školky, či ne.

zdroj: Českobudějovický deník