Častým tématem diskusí současných ekonomů je nízká úroveň finanční gramotnosti našich občanů. V tisku se dočítáme o lidech, schopných vzít si úvěr s podmínkami, které mohou způsobit zhroucení jejich rodinných financí, ztrátu majetku a často také rozpad rodin. Jednou z příčin tohoto jevu je, že si lidé vůbec nedokáží ani rámcově představit, natož pak vypočítat, jaký vývoj by měl jejich dluh v případě, když jej nebudou schopni splácet.
To, že tento problém není pouze jevem novodobým, že se s ním vyrovnávali i naši předkové, dokazuje poměrně častý výskyt článků s tématikou finančně-matematickou v odborném tisku, případně její zařazování do výuky na středních školách.
V tomto článku chci ukázat, jak bylo téma finanční matematiky prezentováno v knize německého finančníka Paula Friedricha Keila vydané v roce 1854 a zejména pak v Časopise pro pěstování mathematiky a fysiky v sedmdesátých létech devatenáctého století.

Celý článek si přečtěte v PDF ke stažení níže