Jihočeský kraj vnímá budoucí zajištění dostatku pitné vody jako celospolečenský problém, zároveň však požaduje, aby jeho řešení nebylo na úkor práv vlastníků pozemků. Vyplývá to z dopisu jihočeského hejtmana Jana Zahradníka, s kterými se nyní obrátil na předsedu vlády ČR Mirka Topolánka a ministryni zemědělství Milenu Vicenovou.
„Návrh Plánu hlavních povodí České republiky, obsahující seznam možných nádrží pro akumulaci nedostatkové vody, kraj připomínkoval z odborného hlediska již v polovině roku. Nyní apelujeme na vládu, která se má tímto plánem zabývat do 21. prosince, aby do návrhu vládního usnesení zahrnula také náhrady pro vlastníky pozemků rezervovaných pro případné budoucí vodní nádrže, a to v rozsahu stanovených omezení. Upozorňujeme na to, že je třeba diverzifikovat, neboť pozemky pod půdorysem vlastních hrází by měly být hájeny striktněji než pozemky, které mohou být zaplaveny, ale nebudou součástí přehradní hráze. Domníváme se, že by bylo vhodné, aby nařízení vlády obsahovalo také výčet druhů staveb, které nemohou být plánovány a případně umisťovány do ploch vhodných k akumulaci povrchových vod,“ řekl Jan Zahradník.
Jihočeský hejtman zároveň zdůraznil, že nelze řešit budoucí možný problém nedostatku pitné vody pouze návrhem nových nádrží bez toho, abychom v maximální možné míře využili kapacity těch stávajících. „Požadujeme, aby se již s předstihem věnovala zvýšená pozornost odbahnění stávajících vodních nádrží v zájmu zvýšení jejich retenční schopnosti. Podle odborných odhadů jen u jihočeských rybníků činí míra zabahnění od 10 až do 50 procent původního objemu zadržované vody,“ uvedl Jan Zahradník a dodal: “Zásobárnu pitné vody však nemůžeme zúženě spatřovat jen ve vodních plochách Třeboňska a Vltavské kaskády. Skvělou retenční schopností vynikají rovněž lesní porosty a právě jižní Čechy s komplexem Šumavy jich mají nadprůměrně. Opětovně proto upozorňujeme na neověřenost experimentu, ke kterému se uchyluje management Národní parku Šumava, ponecháním významných lesních ploch bezzásahovému řádění kůrovce. Jihočeský kraj bude i v této souvislosti prosazovat takové hospodaření na Šumavě, které neomezí její schopnost absorbovat vodu.“