Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám poděkoval za hlasy, které jste se rozhodli dát Občanské demokratické straně v mimořádných parlamentních volbách. Vím, že rozhodování mnohých z vás bylo obtížné a že podporu kandidátky ODS vnímáte jako poslední šanci, kterou jste této dříve velké a významné politické straně dali. Není divu, ODS v posledních letech přestala být konzervativní pravicovou stranou a před hájením ideových pozic dala přednost účasti ve vládě.
Na všem špatném je ale také něco dobrého. V našem případě je dobré to, že si ODS zachovala status strany zastoupené v Poslanecké sněmovně. Jednu chvíli to podle některých volebních odhadů a toužebných přání našich odpůrců vypadalo i tak, že se tam nedostaneme.
Jsem v Občanské demokratické straně od roku 1991 a zažil jsem s ní hodně dobrých a také některé těžké chvíle. Vždy jsem se snažil ODS pomáhat. To bylo také hlavním důvodem k mému souhlasu se zařazením na kandidátku. Jedenácté místo podle mého názoru dobře vyjadřovalo mou vůli pomáhat a podporovat lídry kandidátky. Nedělal jsem žádnou „preferenční“ kampaň, v celých jižních Čechách nikde nevisel žádný můj plakát, můj obličej se nedíval z žádného propagačního materiálu. Přesto jsem získal 5 461 přednostních hlasů (21,69%) a byl jsem zvolen jako jediný poslanec za ODS v Jihočeském kraji.
Všem voličům, kteří mi dali přednostní hlas, za jejich důvěru děkuji. Mandát poslance budu vykonávat poctivě, ve prospěch naší země a také s ohledem na zájmy Jihočechů.
Na své stránky se vracím po více než deseti měsících. Budu rád, když i nadále budou sloužit jako prostředek komunikace mezi mnou a občany jižních Čech.

Jan Zahradník