Milého pozvání se nám dostalo od vedení budějovického Alzheimer centra, kde zaměstnanci s velkou láskou pečují o klienty, kteří se dostali ve svém životě do této těžké etapy jak pro ně,tak pro jejich blízké. V rámci své práce se jim podařilo otevřít miniškolku, dětskou skupinu, v první fázi především pro děti svých zaměstnanců. Otevření této miniškoličky se mohl zúčastnit i poslanec Jan Zahradník. Za pozvání velmi děkujeme paní ředitelce Zajícové  a přejeme Alzheimer centru mnoho úspěchů v jejich těžké práci.