Politika současné vlády podvazuje rozvoj českého a moravského venkova. Shodli se na tom účastníci konference ODS zabývající se problematikou životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova v Českých Budějovicích.Konferenci moderovali Jan Zahradník a Veronika Vrecionová.

 Účastníci konference kritizovali především neustálý nárůst byrokracie a zároveň omezování osobních svobod, kterým musí obyvatelé venkova kvůli již přijatým nebo plánovaným zákonům a vyhláškám čelit. Tato opatření dopadají především na drobné a střední podnikatele, kteří jsou všude na světě páteří ekonomiky a tvůrci pracovních příležitostí, a jejichž nemalá část podniká právě na venkově. Ochrana přírody se stává doménou úzké privilegované vrstvy lidí z ekologických organizací, pro které je toto téma jakýmsi novým náboženstvím.
Podle experta ODS pro oblast životního prostředí Jana Zahradníka je v naší zemi již evidentně překročena míra regulací, kterými zasahuje do života lidí legislativa spojená s ochranou přírody. „Mediálně nejznámějším příkladem jsou plány ministerstva životního prostředí týkající se našich národních parků a především Národního parku Šumava. Velké problémy je ale možné očekávat, pokud se prosadí původní návrh velké novely zákona o odpadech. Tyto návrhy bohužel jen zkomplikují život lidem na venkově, aniž by skutečně životní prostředí ochránily. Podle nás je nejlepším ochráncem přírody odpovědný vlastník a hospodář, neboť je to v jeho přirozeném zájmu,“ uvedl Zahradník.
Práva vlastníků půdy ale byla a jsou v České republice neustále omezována a kvůli tomu nemohou tito občané, jejichž počet se pohybuje podle kvalifikovaných odhadů kolem tří milionů, svobodně nakládat se svým majetkem. To má mimo jiné také negativní dopad na stav naší krajiny, která je více než z poloviny ohrožena vodní a větrnou erozí. Výsledkem je zbytečně vysoké riziko povodní a nyní již i sucha a ztráta hodnoty soukromého, obecního i státního majetku.
Obrana všech aktivních a zodpovědných lidí na venkově je podle expertky ODS pro zemědělství a rozvoj venkova Veroniky Vrecionové hlavní prioritou strany v současné době. „Na každém kroku sledujeme, jak současné zákony nahrávají velkým podnikům a jak podnikatelské prostředí u nás spěje k monopolizaci na úkor malých firem a živnostníků. To se týká i zemědělství, které je v celé Evropě postaveno na rodinných farmách, což je prověřený recept i pro zodpovědnější podnikání v přírodě a krajině. My zatím jdeme v naší zemi zcela opačným směrem,“ konstatovala Vrecionová.