Vážený pane doktore, milý Jene,
byl jsem upozorněn na to, že ve Vašem článku „Noví lidé ve starých kabátech?“, zveřejněném na stránkách Vašeho hnutí Jihočeši 2012, píšete i o mé osobě. Přečetl jsem si tedy zmíněný článek a zaznamenal jsem v něm několik nepřesností.
Za prvé, reagujete na můj článek „Noví lidé v politice“, který je možné najít na stránkách www.janzahradnik.cz, aniž zmiňujete jeho název a zdroj. Toto pochybení, tak vážné na akademické půdě, Vám nevyčítám, protože se zřejmě domníváte, že v politice tyto zásady neplatí.
Já ve svém článku nepíši obecně, ale zmiňuji konkrétní osoby – Juraje Thomu, Michala Doktora, Luboše Průšu, Pavla Vondryse a Pavla Pavla, bývalé členy ODS a konstatuji, že bez ODS by svých funkcí, které pro ně byly odrazovým můstkem do jejich současných postů, zřejmě nedosáhli. Vy to komentujete poněkud nejasně tak, že píšete o lidech, kteří v našem kraji ODS zakládali a nyní ji opouštějí. Tak vězte, že až na Pavla Vondryse nikdo ze zmíněných pánů ODS v našem kraji nezakládal. Juraj Thoma vstoupil do ODS v roce 1994, Michal Doktor v roce 1992, Luboš Průša v roce 1998 a Pavel Pavel v roce 2000. Ani tuto neznalost Vám nevyčítám, protože to prostě nemůžete vědět, leda byste se jich na to zeptal. To jste ale zřejmě neučinil.
Co si Vám ale dovoluji vytknout, je to, jak jste paušálně, s vševědoucí nadřazeností napsal, že v ODS byly „konzervativní hodnoty nahrazeny klientelismem a kmotrovstvím“. Od novináře tištěného periodika bych to klidně čekal, ale od Vás, renomovaného vědce v humanitním oboru, věru ne. Nevzal jste v úvahu ty tisíce členů ODS, které současný stav naší strany a celé české politiky znepokojuje, vyvolává v nich zoufalství a přináší jim na mysl myšlenky, zda by nebylo lepší po vzoru pánů, zmíněných výše, stranu opustit. Jsou to ale konzervativci, kteří neopouštějí loď při bouři, která jí zmítá, kteří přes mnohé pochybnosti v duši s nadějí vytrvají.
V závěru Vašeho článku se na mne obracíte s naléhavou otázkou, proč ještě v ODS zůstávám. Já se Vás sice neptám, proč jste zrovna Vy v onom hnutí Jihočeši 2012, ze kterého znám mnoho slušných a obětavých starostů a také několik odpadlíků, ale na Vaši otázku přesto odpovím. Je to proto, že jsem bytostným konzervativcem. ODS je pro mne stále stranou, kterou založil Václav Klaus, kterou v jižních Čechách zakládal a do které po celou dobu její existence patří náš stávající senátor Jiří Pospíšil, jejímiž členy jsou moji přátelé Evžen Tošenovský nebo Miloš Vystrčil. Je pro mne stranou, ke které se v jižních Čechách hlásí mnoho slušných a poctivých lidí. Za ně budu s hrdostí v letošních senátních volbách jako kandidát ODS usilovat o důvěru voličů.

Váš Jan Zahradník