Na pokácení vlastního stromu na vlastní zahradě není nutné dostat úřední razítko, a je to tak v pořádku. Návrh, aby kácení stromu povolovali úředníci, je krokem zpět a míří špatným směrem. Navíc znovu zahltí obce zbytečnou administrativní prací. Soukromé vlastnictví je hodnotou, kterou by měl stát chránit a co nejméně do něj zasahovat.Vyhláška o ochraně dřevin a povolení jejich kácení, která dovolila kácet stromy na vlastní zahradě o obvodu menším než 80 cm ve výšce 130 cm, umožnila vlastníkům pozemků, aby se mohli svobodně rozhodnout o nakládání s dřevinami na svém pozemku bez nutnosti žádat obec o povolení.Obracím se proto na ministra životního prostředí Richarda Brabce s naléhavou výzvou, aby se konečně pokusil vymanit z vlivu ekologických aktivistů a vyhlášku neměnil. Soukromé vlastnictví je jedním ze základů občanské společnosti a právo se svým vlastnictvím nakládat je jedním ze základních občanských práv.