Ve středu 12. 3. navštívil poslanec Jan Zahradník Třeboň. Město s bohatou historií, staletou tradicí v rybníkářství, krásnou přírodou a v neposlední řadě město s lidmi, kteří mají nápady a umí je zrealizovat. První zastávkou byla Střední rybářská a vodohospodářská škola Jakuba Krčína. Zde proběhla debata se studenty na téma ochrany životního prostředí. Návštěva dále pokračovala prohlídkou areálu firmy Santal, která se zaměřuje na výrobu především školního nábytku. Díky špičkové kvalitě výrobků je firma schopna prorazit i na trzích v Rakousku či  Německu a zejména v dnešní ekonomicky nelehké situaci  je schopna nabídnout práci několika desítkám zaměstnancům. Závěrem návštěvy proběhlo setkání s vedením CHKO Třeboňsko, kde se debata vedla nad aktuálním způsobem ochrany přírody a stavem přírody na Třeboňsku. Rádi bychom poděkovali všem, se kterými jsme se mohli při návštěvě setkat a byli ochotni věnovat nám svůj čas.