Díky milému pozvání od představitelů obcí Prácheňska a zejména paní starostky Vanžurové z Písku začala další poslanecká návštěva Písecka právě na setkání se starosty měst a obcí Prácheňska. Problémy s vymáháním přestupkového zákona, soužití s problémovými lidmi byl úvodní bod jednání, kterého se mohl poslanec Jan Zahradník účastnit. Další část programu proběhla při návštěvě firmy AISIN v průmyslové zóně v Písku, kde se J. Zahradník seznámil s výrobním programem této firmy za účasti prezidenta firmy AISIN Ing. Hnízdila. Dominantním odběratelem AISINu je japonská Toyota. Po návštěvě firmy Aisin proběhl přesun do Strakonic, kde se díky ochotě majitele firmy pana Vlčka povedla návštěva firmy, kterou zná téměř každý,kdo sportuje. Navštívili jsme firmu MOIRA vyrábějící funkční oděvy. Rádi bychom poděkovali všem hostitelům za skvělé návštěvy a přejeme jim mnoho obchodních i osobních úspěchů.