Jednota českých matematiků a fyziků slaví letos 150. výročí založení. Je tedy stejně stará jako Sokol. V roce 1861 se čtyři studenti filosofické fakulty pražské univerzity rozhodli, že založí Spolek pro volné přednášky z matematiky a fyziky. Mimochodem, jedním z nich byl Jihočech, rodák z Komárova na Soběslavsku Josef Vaňaus. Spolek byl c.k. místodržitelstvím schválen 8. března 1862, což je důvodem pro letošní oslavy v obci českých matematiků.
Jako učitel matematiky a dlouholetý člen Jednoty českých matematiků a fyziků jsem se těšil na páteční večer, kdy měl v pořadu Hyde Park na programu ČT 24 vystoupit předseda Jednoty Dr. Josef Kubát. Těšil jsem se na diskusi o dlouhé a úspěšné historii české matematiky i o jejím současném tristním postavení. Na diskusi o tom, jak čelit rostoucí matematické negramotnosti, jak zvýšit zájem o tento krásný, ale těžký předmět na našich školách.
Jaké ale bylo mé překvapení, když místo matematika Josefa Kubáta se na obrazovce objevil neznámý člověk, který vystupoval jako mluvčí takzvané Holešovské výzvy, hlavního organizátora demonstrací, které na sklonku týdne vzbudily zájem médií. Poslouchal jsem debatu a nevěřil jsem svým uším. Jediný konkrétní fakt, který zmíněný mluvčí v pořadu vyslovil, bylo to, že chce svrhnout prezidenta republiky a vládu. Na otázky, co bude dál, jak hodlá jeho hnutí spravovat naši zem, čím chce nahradit parlamentní demokracii, odpovídal představitel Holešovské výzvy zmateně, nejistě, nepřipraveně a celkem vzato velmi nebezpečně. Tvrdil například ve stylu bolševických revolucionářů, že hlavní je nyní svrhnout vládu a odstranit všechny politiky a až bude tento úkol splněn, sejdou se prý příznivci Holešovské výzvy, poradí se a určitě přijdou na to, jak dál. Když se moderátor pořadu ptal na to, jak se vyberou ti noví správcové naší země, odpověděl revolucionář, že to je dnes předčasná otázka. Přijdou návrhy na uznávané osobnosti z celé země, ze všech obcí a z nich pak bude vybrána nová vláda. Kým, to neřekl. Pořád stejná písnička.
Na co si ale vzpomněl přesně, bylo to, že o všem se bude rozhodovat v referendu, od určení plodin, které bude pěstovat zemědělství, výrobků, které bude vyrábět průmysl až po to, co se bude učit ve škole. Moderátor byl solidní, zajímal se o celou řadu revolucionářových názorů, ale většinou marně. Na otázku koho volil ve volbách, tento odpověděl, že jednou zelené a pak si prý nevzpomíná, neví dokonce, zda vůbec volil.
Nějak jsem stále čekal na pointu celého pořadu, třeba na to, že se jedná o reality show nebo pořad ve stylu „co by bylo, kdyby“, ale pointa bohužel nepřišla. Veřejnoprávní Česká televize dala hodinu vysílacího času panu Slávkovi Popelkovi, věrozvěstovi jakési orwellovské vize nové společnosti a jeho výzvám k bolševické revoluci. Nakonec dostal 51% kladných a 49% záporných hlasů, na demonstrace, které svolává, přišlo prý několik tisíc lidí. Není to ta chvíle, kdy se musí slušní lidé vyjádřit a postavit proti takovýmto bludům? Myslím, že ano a jednoznačně prohlašuji, že odmítám Holešovskou výzvu i demonstrace, které její představitelé organizují a považuji ji za hrozbu naší demokracie.

Jan Zahradník