Je málo věcí, kterých se investoři bojí více než toho, že objekt, který si koupili, se kterým spojili své plány a do kterého hodlají investovat své peníze, někdo náhle navrhne na vyhlášení kulturní památkou. Mladá fronta přinesla 11. ledna informaci o situaci v okolí budovy Mariánských kasáren v Českých Budějovicích. Prý z ní při nedávném vichru padaly tašky a ohrožovaly kolemjdoucí. Netroufám si samozřejmě hodnotit současný stav budovy, ale co vím jistě je, že už několik let mohla být v pořádku a sloužit veřejnosti.
Někdy kolem roku 2005 se město rozhodlo, že budovu prodá a dokonce našlo budoucího majitele a investora, který chtěl v tomto areálu zřídit byty, obchody a také parkoviště. Přesně v této době však byl podán návrh na zápis budovy mezi kulturní památky. Říkalo se, že návrh přišel odněkud z Mariánských Lázní a nikdo z Budějovičáků se k němu oficiálně nehlásil.
Vše probíhalo v režimu výkonu státní správy a já tehdy jako volený regionální politik jsem do toho nesměl mluvit. Pokud jsem se o to zajímal, tak zejména z toho důvodu, že mi byl stav budovy dobře znám (dlouhá léta v ní měla ODS pronajatou svou oblastní kancelář) a věděl jsem, že kromě sešlapaných kamenných schodů (které byly takřka neschůdné) a fasády (kterou investor plánoval restaurovat) v ní nic příliš původního není. Překvapil mne argument, že je to přece kulturní památka proto, že tam strávil část své vojenské služby Jaroslav Hašek a sloužil tam také Fráňa Šrámek (o čemž se píše na pamětní desce, kterou investor hodlal zachovat). V padesátých letech tam byl na vojně i Václav Havel.
Má námitka, že vojenská služba, ať již za starého Rakouska, či v dobách komunismu, nedávala prostor pro nějaké velké tvůrčí vzepětí, že by snad mohla stačit třeba rozšířená pamětní deska na fasádě, nebyla vyslyšena. Dovolil jsem si možná nepatřičný návrh, ať tedy k důvodům pro vyhlášení připojí i to, že tam byl na garnizóně zavřený jednoroční dobrovolník Marek a že tam byl přiveden ze své Putimské anabáze Josef Švejk, ten byl ale po krátkém zvažování zamítnut.
Budova byla nakonec kulturní památkou vyhlášena a já si kladu otázku, komu to prospělo. Samotné budově určitě ne, protože začala rychle chátrat poté, co jí původní investor opustil. Městu České Budějovice a jeho občanům rovněž ne, což se nakonec projevilo při nedávném větru. Spokojeni byli určitě ti fundamentalisté, kteří mají za cíl ochranu památek i za cenu jejich úplného zničení, kteří mají za to, že své ideály mohou uskutečňovat, i když jsou v rozporu s veřejným zájmem.
Nepřipomíná nám to něco? Nechránili ekologisté v čele s ministrem Bursíkem Šumavu tak, že její značnou část sežral kůrovec? Šumavu teď musí zachraňovat Jan Stráský, za jehož odvahu mu patří mé uznání a velký dík. Věřme, že Mariánská kasárna nakonec zachrání firma s krásným názvem London Finance se sídlem v Praze, ale i v Českých Budějovicích.

Jan Zahradník