Jeho varování před novou totalitou je nesmírně potřebné

Štvanice, která se rozpoutala proti předsedovi Senátu po jeho projevu na tryzně za oběti nacistického teroru v bývalém terezínském ghettu, je přesvědčivým důkazem toho, že měl pravdu. Názoroví oponenti, kteří ho vyzvali k rezignaci, tak sami potvrdili, že totalitní uvažování je jim blízké.

Ve své skvělé řeči mimo jiné Jaroslav Kubera řekl: „Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí ‚kdo není s námi, je proti nám a je potřeba ho umlčet‘. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus.“

Tato slova nejsou zlehčováním utrpení Židů a vůbec všech obětí nacismu, ale mají nás varovat před novými formami netolerance. Já sám s tím mám neblahé zkušenosti ohledně Šumavy. Hájím zde zájmy místních obyvatel a upozorňuji na fakt, že v těchto horách žijí také lidé, kteří mají rovněž svá práva, a že nesmíme vidět pouze divokou přírodu, zvířata a rostliny. Jenomže jakmile si člověk dovolí veřejně hlásat tyto názory, tak je okamžitě ze stran tzv. ekologických iniciativ dehonestován, prohlašován za nepřítele přírody. Děti Země, Hnutí Duha a podobné spolky jsou přímo vzorem nesnášenlivosti vůči jiným názorům. Často se nezastaví ani před vyloženým lhaním, když o nás tvrdí, že jsme nepřátelé Šumavy, podsouvají nám úmysly, které nemáme, a snaží se nás umlčovat.

Dalším takovým důkazem netolerantního chování jsou útoky na lidi, kteří pochybují o klimatických změnách. Já netvrdím, že v současnosti nejsme svědky klimatické změny, ale je důležité, abychom o sporných otázkách vedli diskusi, nesnažili se překřičet jeden druhého a vytěsňovat ty s nepohodlným názorem z veřejného prostoru. Vadí mně také označování člověka, který má „nesprávné“ mínění, slovem popírač. A to se děje právě v rámci ekologie, politické korektnosti, genderu, multikulturalismu atd., jak správně připomněl předseda horní parlamentní komory Kubera. Ten, kdo pochybuje o lidmi zaviněné klimatické změně, je rovnou označen jako její popírač.

Toto slovo má ovšem absolutně negativní význam v souvislosti se spojením popírač holocaustu. A právě toho zneužívají stoupenci jediné správné klimatické ideologie, když slovem popírač nálepkují své oponenty. Holocaust byl nejhorším zlem v dějinách lidstva a znamená zavraždění šesti milionů Židů. Tato událost je přesvědčivě doložena a její bagatelizování je nemravné a trestné. Je ovšem podlé stavět ji na stejnou úroveň s pochybováním o tom, že globální oteplování má na svědomí lidská civilizace, což dosud nebylo průkazně doloženo.