Potřebné a důležité návrhy, které britský ministerský předseda David Cameron předložil ve svém dopise ze dne 10. listopadu 2015 předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi mají za cíl reformu a zmírnění zběsilého sjednocování EU bez ohledu na zájmy občanů v jednotlivých zemích. Jedná se o ochranu zájmů členských států, které nejsou v eurozóně, podporu větší konkurenceschopnosti EU, deklaraci suverenity členských států a jejich národních parlamentů, tedy odmítnutí stále těsnější integrace EU (ever closer union) a dále omezení práv imigrantů na podíl na sociálním systému. Jsem přesvědčen o tom, že pokud má být Evropská unie zachována i pro příští generace, musí se návrhy pana Camerona vážně zabývat. Podle mého názoru by jeho návrhy měly být akceptovatelné. To, že otázku omezení práv imigrantů vztahuje Cameron i na vnitřní migraci v EU, považuji za nezbytnou daň za možnost čelit světové migrační krizi. Ve svém dopise nastiňuje Cameron i cestu, jak reformu Evropské unie realizovat. Pokud bychom z Lisabonské smlouvy udělali nedotknutelnou posvátnou krávu, k žádné reformě unie nikdy nedojde.