V MF Dnes z 27. 4. mne zaujal sloupek reportérky Adély Paclíkové, zabývající se dluhem ČSSD vůči bývalému advokátovi Zdeňku Altnerovi. Paní Paclíková ve sloupku píše, že podle tvrzení advokátů ČSSD, které učinili před soudem, této politické straně „unikla skutečná podstata smluvní odměny“. Smlouva prý měla za cíl „parazitovat na tíživé situaci“ ČSSD.
Paní reportérka dále srovnává situaci ČSSD se situací lidí, kteří si půjčují peníze, a když pak dluh včas nesplácejí, podivují se, že jejich dluh, původně celkem nevelký, narostl během času do pro ně nepředstavitelné a také nesplatitelné výše. Ti lidé pak tvrdí, že si dobře nepřečetli drobným tiskem psaný text, ve kterém je skryta informace, že pokuta za každý den prodlení s platbou je 0,3 procenta.
Mne jako učitele matematiky zaujala následující věc: Je možné, že ČSSD, která jako strana vládní koalice řídí chod naší země, přehlédla tuto smluvní podmínku, která způsobila, že její původně 16 milionový závazek narostl na dvacetinásobek? Mnoho let jsem učil na gymnáziu složené úrokování a vždy jsem studenty upozorňoval na to, že nesplácený dluh narůstá velmi rychle. Snažil jsem se také o to, aby na základních a středních školách byl vyučovaný předmět finanční gramotnost, který by možná mohl některé lidi odradit od půjčování peněz, které v budoucnu nebudou schopni nebo ochotni splácet. Vysocí představitelé ČSSD by podle mého názoru kurz finanční gramotnosti naléhavě potřebovali.