V poslední době se zcela logicky zmnožily dotazy na téma imigrace a islámský fanataismus. Níže je uvedena reakce na jeden konkrétní dotaz směřující právě k obavě ze vzrůstajícího náboženského fanatismu.

Šiité a sunnité se nenávidí a bojují spolu po celou svou historii (někdy pomocí sebevražedných atentátů, jindy přímo). Íránci jsou šiité, Islámský stát sunnité. Ukazuje se, že muslimská společnost je společnost, které je vlastní násilí. Naší společnosti je naopak v současnosti vlastní mírnost, tolerance a to nás přirozeně v případě střetu s muslimskou společností fatálně diskvalifikuje. To, že ve většině muslimského světa je obrovská chudoba, všechno jen akceleruje. Otázkou je, co dělají ony pohádkově bohaté muslimské státy, které mají to štěstí, že na jejich území se nachází ropa (tedy kromě toho, že staví nejvyšší budovy na světě nebo že chtějí pořádat mistrovství světa ve fotbale). Ty se žádnými kvótami na přijímání uprchlíků, svých souvěrců, nezabývají a o své bohatství se s nimi dělit nechtějí. Politicky korektní zastánci přijímání uprchlíků to přehlíží“.