V Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla  pod záštitou poslance Jana Zahradníka zahájena výstava Slavné stavby Českých Budějovic. Jedná se o prezentaci dvaceti panelů, představujících výběr ze 75 významných architektonických děl města, které budou uvedeny v připravované publikaci a velké výstavní expozici Slavné stavby Českých Budějovic. Výstava je důstojným výřezem z tohoto bohatého architektonického celku.

Autorský tým celého projektu Slavné stavby Českých Budějovic (Daniel Kovář (editor), Martin Augustin, Eva Erbanová, Roman Lavička, Jan Müller, Milan Šilhan) stál před nelehkým úkolem vybrat pro publikaci a důstojnou výstavní expozici 75 významných staveb Českých Budějovic z nepřeberného architektonického bohatství města.

Autoři se snažili, aby zde byla rovnoměrně zastoupena jednotlivá období vývoje architektury a zároveň se pokusili o určitou žánrovou pestrost. Byly vybrány stavby veřejné stejně jako soukromé, ale i stavby průmyslové, dopravní, vodohospodářské a technické památky vůbec.

Z objektů vybraných pro výstavní expozici a publikaci jsou za kulturní památku prohlášeny zhruba dvě třetiny. Vzájemnou diskusí a tříbením názorů dospěl autorský kolektiv k  představení toho nejzajímavějšího, co České Budějovice nabízejí po stránce stavební kultury. Jan Zahradník jakožto pravověrný Jihočech byl hrdý,že mohl za účasti řady dalších osobností prezentovat České Budějovice v Parlamentu ČR.

Velký dík patří pořadatelům výstavy, firmě FOIBOS BOOKS s.r.o. a Kotěrovu centru architektury o.p.s ve spolupráci s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.