„Myslím, že klimatická konference v Paříži je obrovské divadlo. Slyšeli jsme dramatické projevy světových politiků, mnoho ambiciózních plánů. Je ale směšné klást si cíle na 100 let dopředu, tak vzdálenou budoucnost nikdo nedovede správně definovat. Jsme svědky změny klimatu, ale zůstává otázkou, zda jsou tyto změny zapříčiněny člověkem. Zatím se jedná pouze o teorii, proto mě překvapuje, že ji mnoho lidí vnímá jako dogma, odmítá diskutovat a vyslechnout jiný názor. Je známým faktem, že klima se cyklicky mění  zcela přirozeně. Pokud do tohoto procesu budou lidé zasahovat, napáchají naší planetě mnoho škod,“ uvedl Jan Zahradník.

Sluší se v této souvislosti připomenout i interpelaci na předsedu vlády Bohuslava Sobotku, který kromě jiných dotazů přinesl i následující: “ Jste si, vážený pane premiére, vědom toho, že přijatý protokol může výrazně omezit hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost zemí Evropské unie i naší země a zavázat nejen současné obyvatele, ale i další generace? Myslíte si, pane premiére, že váš mandát k souhlasu s přistoupením k této závazné dohodě je dostačující? Neměl jste se včas obrátit s dotazem na názor na tuto důležitou věc na plénum Poslanecké sněmovny?“