Jihočeský hejtman Jan Zahradník vítá zprávu lineckého deníku OÖ-Nachrichten, kterou přinesly Českobudějovické listy, podle níž se má rozvíjet rychlostní silnice S10 v regionu Mühlviertel, která vede od jihočeského Dolního Dvořiště do rakouského Lince. Ta má mít kolem roku 2012 čtyři jízdní pruhy, uprostřed oddělené, a odstavné pásy. Silnice by tak měla být plnohodnotná s dálnicí, měla by měřit 37,4 kilometrů a stát 934 miliónů eur.

Podle Jana Zahradníka se tímto krokem naplňuje vize Eurokoridoru sever-jih. „Jsem rád za veřejnou podporu, kterou silnice S10 má. Je to symbol toho, že si většina rakouských politiků a zástupců Horních Rakous uvědomuje její přínos. Dálnice je podmínkou pro hospodářský rozvoj a je významnou spojnicí pro posílení partnerství mezi Jihočeským krajem a Horními Rakousy,“ uvedl jihočeský hejtman.

Trasa S10 je podle rakouského tisku rozdělena do tří úseků. Jižní část vede od Unterweitersdorfu k Nemarktu (9,1 km, 4,7 km tunelů), střední od Neumarktu po Freistadt (13,7 km, 2,5 km tunelů), severní od Freistadtu po Wullowitz (14,6 km, 4,4 km tunelů). „Rychlostní silnice od českých hranic má být financována státní společností Asfinag. Franz Lückler z jejího představenstva oceňuje v OÖN především volbu trasy: bylo vybráno optimum z třiceti variant o celkové délce 190 km. Nyní musí ministerstvo dopravy trasu vyhlásit, pak mohou začít vyhodnocování vlivu stavby na životní prostředí, stavební řízení a výkup pozemků. Financování je zajištěno mýtným, na model zapojení privátních prostředků není pomýšleno,“ píší Českobudějovické listy, které zprávu o rozvoji silnice přináší českým čtenářům. Rada pro výstavbu a náměstek zemského hejtmana Franz Hiesl označuje S10 za „osu blahobytu budoucnosti“ a ujišťuje čtenáře, že trasa nebude budována pro tranzitní dopravu, nýbrž pro pendlery a hospodářství regionu. Stavět se má začít v letech 2008-2009 a Hiesl počítá s dobou výstavby čtyři až pět let. Nová silnice S10 má v rakouských obcích Götschka, Matzelsdorf, Freistadt a Rainbach o více než 60 procent snížit tranzit. Dosavadní spolupráce s občany bude zachována i během prováděcího projektu, ujišťuje v OÖN Hiesl. „Hlukové zábrany, příjezdové komunikace, odvodnění nebo rozdělení zemědělských pozemků budou řešeny ve shodě s dotčenými,“ řekl pro rakouské noviny.

Podle hejtmana Zahradníka, který se právě ve středu 7. července účastní jednání Sdružení pro D3, R3, což je sdružení podporovatelů dálnice Praha – České Budějovice a rychlostní komunikace České Budějovice – státní hranice, je na místě poděkování náměstkovi hornorakouského zemského hejtmana Franzu Hieslovi za to, že zdůraznil důležitost tohoto propojení obou sousedních regionů. „Díky aktivitám projektu Eurokoridor sever – jih je dnes dálnice Praha – Linz mezi trasami podporovanými EU s termínem realizace do roku 2020. Věřím ale, že se nakonec podaří tento termín ještě zkrátit a dálnici postavit mnohem dříve. Je to nejen v zájmu obou regionů, ale i v zájmu evropském,“ sdělil Jan Zahradník. Podle něho je pro rozvoj rychlostní komunikace R3 klíčové schválení územního plánu Jihočeského kraje, dokončení projektové přípravy a následně i zajištění financí pro stavbu.