Jihočeský hejtman Jan Zahradník hovořil pro Mladou frontu Dnes na téma železniční koridor:

“Nedávné jednání náměstků českého a rakouského ministerstva dopravy ohledně IV. železničního tranzitního koridoru v úseku České Budějovice – Horní Dvořiště – Linec přineslo rozdílné představy o využití a podobě trati i maximálně možné rychlosti vlakových souprav. Pro Jihočeský kraj je nepřijatelné, že Rakušané nepočítají se zdvojkolejněním celého úseku Horní Dvořiště – Linec a setrvávají na zachování nynější trasy s možnou rychlostí do 120 kilometrů za hodinu, přičemž její hlavní náplň spatřují v přepravě nákladu. Pro Jihočeský kraj je osobní doprava stejně důležitá jako nákladní a trváme v souladu s březnovým usnesením krajské rady na tom, aby celá trať koridoru byla dvoukolejná pro rychlost do 160 kilometrů za hodinu. V celé Evropě se budují tratě pro mnohem vyšší rychlosti a nevidím důvod, proč bychom se měli spokojit s kompromisem. Železniční trať Praha – Linec je součástí mezinárodní železniční trasy, a je proto třeba uvažovat o jejích parametrech v tomto kontextu. Rozhodnutím Evropského parlamentu je úsek Praha – Linec uveden jako součást prioritního projektu k překonání současného úzkého hrdla v přeshraničním úseku. Podle toho, co při jednání náměstků zaznělo, by trať Praha – Linec toto úzké hrdlo nepřekonala.“