Pod záštitou výboru pro životní prostředí  PSP ČR a poslance Jana Zahradníka se podařilo 5.11.5015 zorganizovat v Poslanecké sněmovně Parlamentu seminář na téma decentralizované energetiky v ČR. Desítky zájemců v sále a hodnotné prezentace účastníků debatního panelu přesvědčily o tom, že téma budoucího zásobování energií České republiky není vzdáleným a nereálným světem. Jan Zahradník si dovoluje poděkovat všem účastníkům za aktivní účast a vyjádřit uznání za kvalitní prezentace.