Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura navrhl na začátku pokračování 44. schůze Poslanecké sněmovny v úterý 19. dubna, aby na program jednání byl zařazen bod Informace předsedy vlády o situaci ve výstavbě dopravní infrastruktury s ohledem na stanoviska EIA. Jen pro připomenutí: Vláda v roce 2014 připravila novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Při jeho projednávání jsem důrazně a dá se říci, že nakonec až zoufale, upozorňoval na dvě zásadní chyby tohoto zákona. Varoval jsem před tím, aby zákon obsahoval retroaktivní ustanovení, umožňující Evropské komisi posuzovat, zda posouzení schválená před naším vstupem do EU v roce 2004 jsou v souladu s novým zákonem a dále jsem důrazně varoval před tím, aby ekologickým aktivistům byla dávána tak obrovská moc. Vládní koalice na to nedbala a zákon s oběma strašlivými chybami schválila.
Nyní se bohužel naše obavy naplnily. Stavba dálnic v ČR se zastavila, Evropská komise vyžaduje, aby na ně byly vypracovány nové posudky vlivu na životní prostředí. Jejich projednání však s velkou pravděpodobností budou bránit ekologičtí aktivisté. Kruh se uzavírá. Ekologové, dlouhodobí odpůrci staveb dálnic v ČR, konečně dosáhnou svého. Pravdou zůstává, že Evropská komise neměla právo vyžadovat, aby do nového zákona o EIA byla zařazena ona retroaktivita. Premiér Sobotka měl v Bruselu vyjednat výjimku, což bohužel neudělal. Po pravdě tam ani osobně v této věci nejednal.
Předseda poslaneckého klubu ODS navrhl, aby v úvodu zmíněný bod byl zařazen na program jednání a deklaroval, že všichni poslanci ODS podpoří usnesení Sněmovny, vyzývající Evropskou komisi, aby svůj negativní postoj ke stavbám dálnic v ČR změnila. Pan premiér Sobotka by tak měl ten nejsilnější možný mandát pro nová jednání v Bruselu a mohl by se ještě pokusit situaci zachránit. Poslanci ČSSD a Hnutí ANO však zařazení tohoto bodu na program jednání Sněmovny zablokovali. Ukázali tím jasně, že ačkoli tuto neblahou situaci ve výstavbě dálnic v ČR zavinili, nechtějí ji nyní řešit.