Podněty a dotazy

  1. 1. 2017 11:21:45 – Janáček z VK

kandidát na prezidenta

Dobrý den, zajímalo by mě, koho navrhnete na prezidenta a jak bude výběr kandidáta vypadat? Minule jste měli primárky, ty se ale moc neosvědčili a Sobotka to pak prohrál na plné čáře

 

Vážený pane Janáčku z VK,

v případě prezidentské kandidatury Přemysla Sobotky jsme udělali chybu v tom, že jsme jej nepodpořili masivní mediální kampaní. Myslím, že to byl velmi kvalitní kandidát, který by v případě volby prezidenta Parlamentem měl slušné šance. V případě přímé volby šanci neměl,  což se nakonec ukázalo už v prvním kole.

Já považuji zavedení přímé volby prezidenta za špatný krok, i když v současné době má podporu široké veřejnosti. Tehdejšímu vedení ODS vyčítám, že přímou volbu podpořilo. Domnívám se, že pokud se Miloš Zeman rozhodne kandidovat, nebude mít v roce 2018 soupeře. Tím složitější to mají pravicové strany, pokud budou chtít protikandidáta nominovat.

Já nejsem ve vedení ODS, takže o stavu příprav prezidentské volby nejsem informován. Za důležitější považuji přípravu letošních voleb do Sněmovny, které se na úrovni jihočeské ODS intenzívně věnujeme.

S pozdravem

Jan Zahradník


 

18.1. 2017 10:37:09 – lilien

nakládání s odpady

Můžete si prosím přečíst tento článek: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Josef-Barta-MBA-16318/clanek/Zdrazovani-odpadu-Ne-neni-nutne-chyba-je-75452 a pak mi říci, co si o něm myslíte, a zda jste se pokusil problém nějak řešit? Finance by podle mě neměly být tou hlavní motivací lidí proto třídit. Na druhou stranu takhle to vypadá, že jsou okrádáni, a že se tímto problémem-problémy nikdo moc nezabývá

Vážená paní lilien,

článek jsem si přečetl a v mnohém s jeho autorem souhlasím. Za prvé musím říci, že třídění odpadů je v ČR na vysoké úrovni, patříme v tomto ohledu mezi nejlepší země v EU. Otázka ale je, co se pak s vytříděným odpadem děje. Zde je možné hledat prostor pro obce, aby zlepšily nakládání s vytříděným odpadem, plasty, elektroodpadem nebo i biologickým odpadem, zejména v oblasti hledání odbytu pro vytříděné suroviny.

Prodej sebraného odpadu svozovou firmou je problematický, protože zpracovatelské firmy nabízejí nízké výkupní ceny, což má bohužel za následek to, že vytříděný odpad mnohdy končí nakonec na skládce. Zpětný odběr je fungující článek systému. Já jsem při projednávání novely zákona o odpadech v roce 2015 navrhl, aby minimálně jedno místo zpětného odběru muselo být zřízeno v každé obci s počtem 2000 obyvatel, kde se nachází prodejna nebo kde jsou elektrozařízení uváděna na trh (tedy místo zpětného odběru tam, kde není prodejna).

Co se týká finanční motivace zpětného odběru. Česká republika je v tomto ohledu země, která si sama sobě stanovuje vysoké limity pro zpětný odběr (do roku 2016 se má sbírat minimálně 45 % elektroodpadů, do roku 2021 už to má být 65 %), ale finanční motivaci opomíjí. Je zde zřejmě negativní zkušenost s kovovým odpadem, kdy sběrnami byl vykupován i zjevně kradený „odpad“ (měděné žlaby a svody, vodiče i třeba odmontované kolejnice). Zrušení hotovostních plateb sice snížilo kriminální činnost, ale zároveň klesl i objem sběru kovů. Zabývám se myšlenkou navrhnout možnost zpětného výkupu plastových lahví, což by mohlo mít jako vedlejší účinek ztrátu atraktivity této komodity jako paliva v kamnech, ale narážím na to, že potenciální zpětní odběratelé to odmítají s tím, že náklady na pořízení systému jejich výkupu a recyklace jsou výrazně větší než výnos při výkupu a recyklaci dosažený.

Doufal jsem, že nově připravovaný zákona o odpadech celou řadu takovýchto problémů otevře a umožní diskusi o nich, ale podle mých informací nebude vládou předložen v tomto volebním období.

S pozdravem

Jan Zahradník


29. 7. 2016 12:25:54 – novákk
NP Šumava
Jak byste mi jako občanovi z druhého konce republiky vysvětlil, oč jde v zákoně o NP Šumava? Vždyť se o něm mluví už nějakou dlouho a teď jsem zaznamenal zas nějakou petici. To je jak kdyby tam byl nějaký skrytý poklad, nebo proč se ze všech NP mluví stále a zejména jen o Šumavě?

Vážený pane Nováku,
máte na mysli novelu zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Hlavním jejím cílem je nově definovat národní parky a jejich fungování. Tedy to, co se smí a nesmí v národních parcích dělat. Potud by bylo vše v pořádku. Je zde ale jedna významná věc. Ze čtyř národních parků je největší a nejvýznamnější Národní park Šumava. Je to navíc jediný park, na jehož území se nacházejí obce. Oba kraje (Jihočeský a Plzeňský) i obce, na jejichž katastrálních územích se NPŠ rozkládá, jsou přesvědčeny, že by měl být schválen speciální zákon o NPŠ. Takovým zákonem byl senátní návrh zákona o NPŠ, který však Sněmovna zamítla. Nynější návrh, který předložilo Ministerstvo životního prostředí, má jako hlavní metodu ochrany přírody v národních parcích princip bezzásahovosti. Kam vede bezzásahovost, vidíme na Šumavě, kde za posledních 9 let uschlo více než 20 000 ha lesa. Proto budu navrhovat ve třetím čtení zákona ve Sněmovně jeho zamítnutí, a pokud by můj návrh neprošel, předložil jsem pozměňovací návrhy.
Je jasné, že navzdory tomu, že zákona je ministerstvem prezentován jako univerzální norma, jedná se o zákon o Šumavě, jakýsi Lex Šumava. Oba kraje i šumavské obce jsou silně proti jeho přijetí. Pokud Vás zajímají mé názory podrobněji, přikládám odkazy na další články na mých webových stránkách: http://www.janzahradnik.cz/prezident-milos-zeman-k-narodnimu-parku-sumava/, http://www.janzahradnik.cz/vystoupeni-k-zakonu-114-o-ochrane-prirody-np-sumava/

—————————————————————————————————————————————————–

21.3. 2016 18:20:40 – Orchidea41

Slova politiků nezabrání nelegální migraci, znásilnění Evropských žen, pedofílii, terorismus…Není na čase bránit státy silou? Politici nepochopili, že proti násilí se nedá bojovat papírem a slovy ???? To se kvůli nim musí spustit občanská válka?

Vážená paní Orchideo41,

evropští politici bohužel nepochopili nebo spíše nechtějí chápat, že příliv imigrantů přináší do Evropy násilí, které si zřejmě neumíme představit. Dokonce se mnohdy snaží, vedeni politickou korektností, informace o násilí páchaném imigranty potlačovat. Já jsem také politik a tak musím na Váš podnět reagovat. Podle mého názoru musíme být velmi opatrní, koho na naše území pozveme. Zatím, zaplať Bůh, k nám mnoho migrantů nemíří. To se ale může velmi snadno změnit, a pak musíme být připraveni na uzavření našich hranic a na kontroly na nich.

S pozdravem

Jan Zahradník


18. 2. 2016 14:52:02 – V.Koloušek

EU
Taky se jako premiér, s kterým výjimečně souhlasím, že pokud Velká Británie vystoupí z Evropské unie, v Evropě vzedme vlna nacionalismu a separatismu a dojde k dominovému efektu?

Vážený pane Koloušku,
pokud budou Britové v referendu hlasovat pro vystoupení z Evropské unie, bude to pro ni znamenat vážný problém. Já bych při hodnocení důsledků tohoto rozhodnutí nebyl tak hysterický jako pan premiér Sobotka, ale vážné to určitě bude. Pro naše zájmy je důležité, aby Británie v EU zůstala. Proto doufám, že náš premiér na summitu Evropské rady v Bruselu podpoří velkou část požadavků, které Evropské komisi předložil britský premiér David Cameron. Ten pak bude mít větší šanci přesvědčit dosud nerozhodnuté britské voliče, aby EU dali ještě jednu šanci a hlasovali pro setrvání. Navíc tři ze čtyř požadavků (rozvolnění EU, posílení národních států, zrovnoprávnění zemí mimo eurozónu s jejími členy) jsou pro nás výhodné. Myslím, že nyní, když Evropě hrozí další masová migrace z Asie a Afriky, není vhodná doba na destrukci EU. Takže na závěr, věřím, že k tomu, čeho se obává premiér Sobotka, nedojde.
S pozdravem
Jan Zahradník

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

17.12. 2015 13:32:58 – Lulek z Bystřice

dohoda o klimatu

K čemu nějaké dohody o klimatu, když se jimi největší znečišťovatelé neřídí? Změní takové dohody něco? Podle mě je problém v lidech, stačí se podívat, čím topí. To je dost často neúnosné. Se pak nedivte, že lidé radši všude jezdí autem, protože jít pešky je o zdraví

Vážený pane Lulku z Bystřice,

správně jste pochopil, že celá slavná klimatická konference v Paříži byla jen takové velké divadlo, které si uspořádali ideoví příznivci teorie klimatické změny. Příznačné bylo, že tam nezazněly žádné názory, které by teorii globálního oteplování zapříčiněného lidskou civilizací zpochybnily. A těch pochybností je celá řada. Všichni účastníci se po dramatických jednání, trvajících vždy až do rána, shodli na opatřeních, která nelze naplnit, ani jejich plnění sledovat a kontrolovat. Další mé názory na klimatickou konferenci i na kontrolu topenišť najdete na mém profilu na stránkách Parlamentních listů.

S pozdravem

Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————

10.11. 2015 15:55:55 – Tedy99

reforma EU

Myslíte , že budou požadavky pro EU akceptovatelné? Kdo o tom rozhoduje? A co když si začne každý ze státu klást vlastní podmínky? A bude třeba kvůli tomu znovu schvalovat Lisabonskou smlouvu? Poprvé to trvalo řadu let a na podruhé by se to podle mě už nemuselo podařit. Mockrát děkuji za odpovědi. Tedy

Vážený pane Teddy99,

předpokládám, že máte na mysli návrhy na reformu Evropské unie, které britský ministerský předseda David Cameron předložil ve svém dopise z 10. listopadu 2015 předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Jedná se o ochranu zájmů členských států, které nejsou v eurozóně, podporu větší konkurenceschopnosti EU, deklaraci suverenity členských států a jejich národních parlamentů, tedy odmítnutí stále těsnější integrace EU (ever closer union) a dále omezení práv imigrantů na podíl na sociálním systému.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud má být Evropská unie zachována i pro příští generace, musí se návrhy pana Camerona vážně zabývat. Podle mého názoru by jeho návrhy měly být akceptovatelné. To, že otázku omezení práv imigrantů vztahuje Cameron i na vnitřní migraci v EU, považuji za nezbytnou daň za možnost čelit světové migrační krizi. Ve svém dopise nastiňuje Cameron i cestu, jak reformu Evropské unie realizovat. Pokud bychom z Lisabonské smlouvy udělali nedotknutelnou posvátnou krávu, k žádné reformě unie nikdy nedojde.

S pozdravem

Jan Zahradník

—————————————————————————————————————————————————–

23.9. 2015 10:46:44 – Martin Veselý

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pohrozit-Cechum-vyloucenim-z-Evropske-unie-kdyz-neprijmou-kvoty-uderilo-z-OSN-400365

Nejdříve nám hrozily ztrátou dotací, teď vyloučením z EU? Co bude následovat? A není pro nás za těchto okolností lepší, abychom z EU vystoupili sami, se ctí? A je vůbec šance, jak můžeme povinnému přijetí kvót, které bylo schváleno i proti naší vůli, bránit?

Vážený pane Martine Veselý,

jsem rád, že Vás mohu oslovit jménem a příjmením, většina tazatelů se skrývá pod různými přezdívkami. Ty temné hrozby, tu hrozba ztrátou evropských dotací, tu hrozba vyloučením z EU, svědčí o velké nervozitě. Jakoby se ta politická korektnost, která je alfou i omegou oficiálních názorů k migrační krizi, nějak vytrácela. Otázka je, co s tím dělat. Podle mého názoru by se měl pan premiér Sobotka dnes večer na Evropské radě vzepřít a navrhnout odmítnutí onoho rozhodnutí ministrů vnitra.

Tímto ale nechci říci, že bychom měli odmítnout poskytnout pomoc lidem, kterým v jejich zemích hrozí smrtelné nebezpečí. Musíme mít ale možnost svobodně se rozhodnout, kolik uprchlíků do naší země pozveme a nikdo nám nesmí vnucovat nějaké kvóty. Na nás také musí zůstat výběr lidí, kterým se rozhodneme poskytnout u nás možnost s jejich rodinami žít a poctivě se živit. V žádném případě však nesmíme vytvořit v ČR základnu pro budoucí muslimský terorismus.

S pozdravem

Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————

20.8. 2015 14:43:57 – princezna_sisi

DPH

Když jste byli u moci, daně jste zvyšovali. Proč nyní chcete opak? Není to alibismus? Vím, že je na tom teď ekonomika lépe než za vás, ale přesto mi to přijde divné

Vážená paní princezno sisi,

ke zvýšení daní, které asi máte na mysli, došlo za vlády Petra Nečase. Tehdy jsem s tímto krokem nesouhlasil. Nesouhlasil jsem ani s dalšími kroky Nečasovy vlády, jejichž smyslem bylo udržet tehdejší vládní koalici. Současné návrhy ODS na snížení některých daní podporuji a považuji je za odpovídající profilu ODS jako pravicové strany.

S pozdravem

Jan Zahradník

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

23. 6. 2015 12:07:17 – Yama

diktátoři

Nemyslíte, že největší chybou bylo svržení diktátorů v islámských zemích? Nechci bránit jejich kroky, ale je evidentní, že jedině oni dokázali v zemi jakžtak udržet pořádek. Poté, co padli, se země dostaly do chaosu a jsme tam, kde jsme dnes. Co mi na to odepíšete?

Vážený pane Yamo,

na Váš dotaz Vám odepíši, že máte pravdu. Diktátorům se většinou daří držet v zemích, kde vládnou, pořádek velmi dobře. Známe to z nacistického Německa, bolševického Sovětského Svazu, Titovy Jugoslávie i komunistického Československa. Cena, kterou za tento pořádek národy žijící v diktatuře platí, je vysoká. Je tedy dobré diktaturu svrhnout a vůbec nejlepší je, když to udělají sami občané příslušné země. Jenže to někdy nejde a tak je nutný zásah zvenčí, například nacistické Německo bylo nutné porazit ve druhé světové válce.

Ukazuje se ale, že v zemích mimo euroamerickou civilizaci jsou měřítka míry útlaku a míry svobody jiná než v zemích s tradiční demokracií. To, co my z Evropy vidíme jako krutou diktaturu, nechává velkou většinu obyvatel těchto zemí lhostejnou a pokud dojde k jejímu svržení, ujmou se vlády jiní diktátoři nebo země upadne do chaosu, kde každý bojuje s každým. Tak to bylo s takzvaným arabským jarem. Nyní tedy musíme čelit důsledkům neuváženého exportu demokracie a nějak se vyrovnat s migrační vlnou. Nebude to lehké.

S pozdravem

Jan Zahradník

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

19. 6. 2015 10:33:45 – chromozom

pomoc uprchlíkům

Kolik uprchlíků jsme podle vás schopni přijmout a podle jakého klíče je vybrat? A když už tu budou, co budou vlastně dělat? Žít pouze z dávek?

 

Vážený pane chromozome,

za prvé jsem proti tomu, aby nám Evropská komise stanovila pomocí kvót, kolik uprchlíků budeme muset přijmout. Za druhé upozorňuji na to, že sebevětší počet uprchlíků, které by byly Evropa a Severní Amerika případně ochotny přijmout, nemůže vyřešit situaci v Africe, na Blízkém Východě, v Asii a vůbec všude ve světě, kde lidé trpí místními válkami a nepředstavitelnou chudobou. Jsou jich stamiliony až miliardy. Žijí v podstatě stejným způsobem, jako jejich předkové v minulých staletích, jen na rozdíl od nich vědí z televize, že pokud se dostanou do Evropy, Severní Ameriky nebo Austrálie, čeká tam na ně ráj.

Tak se tam ti nejschopnější a nejsilnější z nich snaží dostat. Zaplatí si u zprostředkovatelů, z velké části zločinců, místo na lodi a vydají se k zaslíbené zemi. Jsou jich tisíce a spoléhají na záchranný systém zemí, k jejichž pobřeží míří a na sociální systém zemí, do kterých chtějí následně proniknout. Neumějí jazyk zemí, ve kterých se chtějí uchytit a nemají často žádné vzdělání ani kvalifikaci. Jejich přijetí je pro evropské země vražedné.

V každém případě musíme odmítnout politicky korektní tezi, že je nepřijatelné tyto běžence vracet do jejich zemí a tím je zbavit práva na život v hmotném dostatku a v bezpečí. Otázka je, kdo vytváří tyto normy politické korektnosti. Jsou to především všechny možné nevládní organizace, připravené hospodařit se státními případně evropskými penězi a o uprchlíky se starat.

Jediné, s čím je možné souhlasit, je přijetí takzvaných politických uprchlíků, kterým v jejich zemích kromě chudoby hrozí i ztráta svobody či dokonce života, například křesťanských rodin ze Sýrie.

S pozdravem

Jan Zahradník

—————————————————————————————————————————————————–

 

12. 6. 2015 10:02:50 – Horáková

trafiky

Soud rozhodl, že kvůli imunitě poslanců byla jejich vazba nezákonná. Neměl ale šanci řešit, zda je udílení ,,trafik“ v politice trestné či ne. Co si myslíte vy? Jsou trafiky trestné? Otázka je irelevantní, ale zajímá mě váš názor. Děkuji a přeji hezký víkend

 

Vážená paní Horáková,

myslím si, že to, co nazýváte „trafikami“, tedy nabídnutí míst v dozorčích radách podniků, ovládaných státem, těm třem poslancům ODS za to, že se vzdají svého mandátu a nebudou blokovat zvýšení daní, trestné není. Není to morální, to určitě ne, sám bych jako poslanec něco takového neudělal, ale trestné to není. Myslím, že by se naše společnost měla vzpamatovat a přestat používat trestní zákoník úplně na všechno, politickým handlem počínaje a manželskou nevěrou konče.

S pozdravem

Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————

  1. 4. 2015 6:57:15 – Vilma Duspiva

Poslanec ODS Bendl místo práce pro voliče uklízel svůj ranč.

Dobrý den. Ráda bych znala váš názor na činnost poslance ODS Bendla, který místo aktivní práce pro občany (voliče) a kontaktu s nimi, tráví celé pondělí na svém ranči. Je možné, že ODS už se žádnými voliči nepočítá ani žádné sympatizanty nemá. Pak bych tento arogantní přístup ODS pochopila. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/311394/venoval-se-klacikum-misto-volicum-co-rekli-kolegove-bendlovi-na-klaciky.html

 

Vážená paní Vilmo Duspivo,

opravdu si myslíte, že poslanec musí „aktivní práci pro občany (voliče) a kontaktu s nimi“ věnovat veškerý čas svého života? Že nemá právo věnovat se své rodině, zvelebovat svůj dům nebo se věnovat svým zálibám? Pondělí je tradičně vyhrazeno pro práci poslance v jeho volebním kraji. Ve své důvěře v tištěná média předpokládám, že Blesk pořídil Vámi zmíněné fotografie v pondělí a nikoli třeba v sobotu nebo v neděli. Dokazují tyto fotografie to, že pan poslanec Bendl nebyl ve své poslanecké kanceláři v době, vyhrazené pro veřejnost? Samozřejmě nedokazují.

Ze své zkušenosti vím, že politik se věnuje své práci 7 dní v týdnu. Celá řada událostí, při kterých se politik setkává s veřejností, se koná v sobotu i v neděli. Zvolení poslancem podle mého názoru ale neznamená, že člověk musí přerušit své kontakty s prostředím, ze kterého vzešel. Já mám například stále malý úvazek na katedře matematiky Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, který naplňuji v pondělí v dopoledních hodinách. Odpoledne pak mám vyhrazené hodiny, ve kterých se ve své poslanecké kanceláři setkávám s občany.  Později odpoledne nebo večer se pak konají akce Občanské demokratické strany.

Co se týká sympatizantů a voličů ODS, já osobně se snažím, aby se jejich počet opět zvětšoval, každého z nich si vážím a za podporu děkuji. A jak znám dlouhá léta Petra Bendla, snaží se o to ze všech sil také.

A nakonec. Je příznačné, že tuto věc komentuje také pan ministr Babiš, který tento týden v úterý, ve středu a ve čtvrtek, kdy zasedala Sněmovna, nebyl přítomen, údajně byl na dovolené na lyžích. Petr Bendl naopak řádně plnil své povinnosti ve Sněmovně.

S pozdravem

Jan Zahradník

————————————————————————————————————————————————-

  1. 4. 2015 14:54:31 – Vojta U.

registrační pokladny

Marek Černoch přišel s pro mě docela zajímavým názorem. http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Marek-Cernoch-21107/clanek/Registracni-pokladny-Ma-v-tom-vubec-ministr-financi-jasno-39746 Mohu vás požádat o vyjádření? Myslíte, že má pravdu a Babiš se snaží opět jen posílit svou moc a vliv

Vážený pane Vojto U.,

s názorem kolegy Marka Černocha souhlasím. Snaha pana Babiše o zavedení registračních pokladen je součástí jeho tlaku, který je namířen proti drobným podnikatelům, které jako velkopodnikatel nemá rád. Na schůzi Sněmovny 12. března jsem podal interpelaci na pana ministra Babiše, kterou najdete na stránkách Poslanecké sněmovny (www.psp.cz), v oddělení Poslanci a orgány, kde v abecedním seznamu poslanců najdete mé jméno a pod kolonkou Řeč ve Sněmovně najdete pod datem 12. března stenozáznam mé otázky i odpovědi pana ministra. Jeho odpověď na mne udělala dojem, že si pan ministr myslí, že slovo živnostník je synonymem slova řemeslník. Proto se může vyjadřovat tak, jak uvádí záznam jeho odpovědi:

To je debata s hluchoněmými. To je těžké. Když bude stále někdo mluvit o živnostnících, tak si mluvte o živnostnících. Žádných živnostníků se to vlastně netýká. Proč mluvíte o živnostnících? Jedná se o restaurace a maloobchod. Mimochodem o kamenné obchody. Také o Vietnamce, kteří, jak známo, neplatí daně. Takže proč mluvíte o živnostnících? Vůbec se jich to netýká. O čem mluvíte?“

Přitom hostinská činnost i maloobchod patří mezi  živnosti a jeho provozovatelé jsou tedy živnostníky. Vkrádá se myšlenka, zda toto nedorozumění není důsledkem ne úplně perfektní znalosti českého jazyka ze strany pana ministra Babiše. Ale je to asi jinak. Zatímco pan ministr Babiš mluví takto, jeho náměstkyně paní Hornochová už připouští, že povinnost zavést registrační pokladny dopadne i na drobné řemeslníky. Takže jediné, v čem mají na ministerstvu financí pod vedením pana Babiše jasno, je to, že na drobné podnikatele je potřeba si posvítit a jejich činnost jim důkladně zkomplikovat. Což je, ve světle toho, že se jedná o poctivé lidi, kteří na vlastní odpovědnost podnikají, živí své rodiny a často dávají práci i dalším lidem, odsouzeníhodné.

S pozdravem

Jan Zahradník

—————————————————————————————————————————————————

  1. 1. 2015 10:40:03 – StroubilL.

Špičák

Jak velkou šanci dáváte vašemu návrhu na sjezdovku na Špičáku? A pokud projde, kdy by sjezdovka mohla stát a kdo ji má podle vás zaplatit?

 

Vážený pane StroubilLe,

za prvé, můj návrh na zmenšení vojenského újezdu Boletice se netýkal budování sjezdovky na Špičáku. V rámci projednávání zákona o zrušení Vojenského újezdu Brdy jsem předložil pozměňovací návrh na vynětí katastrálního území Maňávka u Českého Krumlova z území Vojenského újezdu Boletice a na jeho začlenění do katastrálního území Horní Planá. Tento můj návrh byl schválen a nabyl již právní moci. K uvedeným změnám dojde k 1. lednu 2016.

Za druhé, o tom, jak bude území v budoucnosti využito, bude rozhodovat samospráva města Horní Planá, stát jako majitel pozemků, kraj a také jistě orgány ochrany přírody. Území totiž celé leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava a v oblasti NATURA 2000. Shoda je celkem na tom, aby tam byla realizována měkká turistika. O nějakém současném návrhu na vybudování sjezdovky na Špičáku nevím.

S přátelským pozdravem

Jan Zahradník

————————————————————————————————————————————————-

6.1. 2015 11:41:16 – Qwasimodo

xenofobie

Z přijetí uprchlíků nejen nadšen, ale Vaše reakce mi přijde až přehnaná a zbytečně šíříte paniku. Nebo mi to vyvrátíte? Na čem stavíte vaše tvrzení? Nelze přeci srovnávat to co se děje např. ve Francii, v Británii apod. se situací u nás. Děkuji

 

Vážený pane Qwasimodo,

 situaci u nás skutečně nelze srovnávat se situací ve Francii nebo v Británii. Tamější muslimské komunity žijí v těchto zemích již dlouho a vznikly v dobách, kdy tyto země měly rozsáhlé koloniální říše. Po jejich zániku, když se situace v bývalých koloniích dramaticky zhoršila, jak po stránce společenské, tak po stránce ekonomické, směřovaly do těchto zemí davy uprchlíků. Ti celkem přirozeně získávali občanství i povědomí sounáležitosti se zemí, která jim poskytla azyl. O to tragičtější je skutečnost, že původci nedávných teroristických útoků jsou potomci těchto přistěhovalců, kteří v Evropě vyrostli.

U nás zatím muslimská komunita není početná a její příslušníci teroristické akce vesměs odsuzují. Aspoň se tak vyjadřují na veřejnosti. V důsledku situace v muslimských zemích je možné očekávat příliv imigrantů i do zemí, které s nimi nejsou spojeny historickou vazbou, tedy i k nám. Evropská unie musí proto bezpochyby zpřísnit imigrační politiku. Myslím, že nemůžeme na jedné straně volat po zpřísnění a na druhé straně souhlasit s automatickým usídlením syrských rodin. Pomáhat humanitárně i ekonomicky, to určitě ano, nakonec v tom máme již značné zkušenosti. Ale souhlasit s automatickým usidlováním nebo s kvótami Evropské unie, to určitě ne. Souhlasím proto s naším předsedou Petrem Fialou, jehož reakci považuji za přiměřenou.

 S pozdravem

 Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————–

4.12. 2014 16:23:54 – Hejduk

EIA

Zaujal mě váš článek:Sněmovnou prošel zákon, který de facto zastaví výstavbu. Můžete být ale více konkrétní, co znamená ,,téměř možné“? A proč hovoříte o aktivistech? Jakou budou hrát roli?

Vážený pane Hejduku,

 v článku, který máte na mysli, píši, že podle zmiňovaného zákona (zákon o EIA) „nebude téměř možné postavit novou průmyslovou zónu, ale ani obchvat, který by odklonil kamióny z centra obce“.  Slovy „téměř možné“ mám na mysli to, že takzvaná dotčená veřejnost bude mít podle nového zákona právo vstupovat do probíhajícího řízení kdykoli, aniž by musela prokázat, že její příslušníci mají k projednávané věci vztah (kromě toho, že si ji přejí zablokovat). Jistě, některé záměry zablokovat nebude možné (proto to slovo „téměř“), ale mám obavy, že u většiny z nich k tomu dojde.

O ekologických aktivistech mluvím proto, že velkou část členů občanských sdružení, která mají delší než tříletou historii (Hnutí Duha, Děti Země, Jihočeské matky atd.) a která nemusí dokládat podpisovou listinu, právě ekologičtí aktivisté tvoří. Upozorňuji na to, že jim zákon dává veliké pravomoci, aniž by jim ukládal sebemenší odpovědnost za důsledky jejich činů. Mám obavu, že při projednávání stavebních záměrů budou hrát negativní roli a proto o nich takto otevřeně mluvím.

 S pozdravem

 Jan Zahradník

———————————————————————————————————————————————————————————–

13. 11. 2014 13:26:50 – Kramářová

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/zivotni-prostredi-se-v-cr-oproti-od-roku-1989-zmenilo-k-lepsimu/1142382

Taky si myslíte, že se Životní prostředí se v ČR oproti od roku 1989 změnilo k lepšímu? A pokud ano, proč stále takový strach z emisí a bůh ví čeho? A proč stále nějaké dotace na ochranu živ. prostředí, když to dosud šlo i bez nich?

Vážená paní Kramářová,

 životní prostředí v České republice se v posledních 25 letech výrazně změnilo k lepšímu. Tak například při sjíždění Vltavy pod Českým Krumlovem nebylo v osmdesátých letech možné ponořit do vody ruku, jak byla špinavá. Dnes jsou v téže řece nad Českými Budějovicemi pstruzi.

Článek, který připomínáte v úvodu Vašeho dotazu, podává celou řadu důkazů zlepšení životního prostředí a dokládá to konkrétními čísly. Problémem v současné době je kvalita ovzduší v některých částech republiky. Ukazuje se, že hlavní příčinou jsou lokální topeniště. Proto považuji dotace na zlepšení tohoto stavu, takzvané „kotlíkové dotace“ , za velmi prospěšné.

Sdílím Váš názor, že strach z emisí, pramenící z velmi ambiciozních požadavků Evropské unie, je přehnaný a pro naši konkurenceschopnost je i škodlivý.  Naproti tomu nesouhlasím s Vaším názorem, že to dosud šlo bez dotací. Vámi citovaný článek ukazuje pravý opak. Vezměte například masivní podporu alternativních zdrojů energie (třeba solárních elektráren). V roce 2013 bylo na podporu obnovitelných zdrojů vynaloženo ve formě státní podpory 45 miliard korun. To pocítí každý z nás v ceně elektrické energie. Tyto dotace naopak považuji za škodlivé.

 S pozdravem

 Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————

21. 10. 2014 10:17:35 – dubínek

Situace na Ukrajině

Myslíte si, že předčasné parlamentní volby na Ukrajině budou mít zásadní vliv na její budoucnost? A až skončí současná krize na Ukrajině, co myslíte, že bude pak? Vždyť už nyní je na tom Ukrajina ekonomicky velmi špatně.

Vážený pane dubínku,

 kdybych uměl odpovědět na Vaše otázky, mohl bych být špičkovým politickým prognostikem. Ukrajina je evidentně rozdělená, ale to byla vždy. Pamatuji si na svou návštěvu Oděsy v roce 2010 a na to, že kromě jmen ulic na nárožích tam člověk ukrajinský jazyk nepotkal. Všichni mluvili rusky, což mi vyhovovalo, protože jsem zjistil, že někde uvnitř mé hlavy je oněch 10 let výuky ruštiny. Bylo zrovna před prezidentskými volbami a všude byly dva typy bilboardů. Jeden ukazoval jednoho z kandidátů, pana Janukoviče, s mobilním telefonem v ruce a s číslem, kam se mu prý dalo dovolat. Druhý pak byl bílý, jen s ukrajinským nápisem „Ona pracuje“, případně „Ona je Ukrajina“, vyvedeným černými literami. Rozumělo se jaksi samosebou, že ona „Ona“ je paní Tymošenková. Všichni, se kterými jsem se setkal, včetně studentů mluvících výbornou angličtinou, nadšeně podporovali pana Janukoviče. Po návratu domů jsem se z médií dověděl, že volby vyhrál pan Janukovič a že paní Tymošenkovou zavřeli do vězení.

Tak si po pravdě nejsem úplně jistý, jak moc mohou volby na Ukrajině ovlivnit její budoucnost. Jisté je, že pokud se volbami posílí pozice pana Porošenka, bude to významné pro jeho jednání s ruským prezidentem Putinem. V nich nakonec možná ani nejde o politiku, ale o to, budou-li mít Ukrajinci v zimě čím topit. Odhadovat, kdy a jak současná krize na Ukrajině skončí, si netroufám. Souhlasím s Vámi, že ekonomická situace Ukrajiny je špatná. Pokud se Evropská unie a Spojené státy rozhodnou Ukrajinu udržet jako nárazníkovou zemi proti Rusku, budou jí muset pomoci  nejen  ekonomicky, ale také morálně. Zatím prezident Putin dosáhl, čeho chtěl a obě západní mocnosti tomu celkem trapně přihlížely.

——————————————————————————————————————————————————————————–

S pozdravem Jan Zahradník

1. 10. 2014 12:38:31 – mamba

zakázka na dostavbu Temelína

Mělo by být Rusko vyřazeno s tendru o dostavbu Temelína? A můžete svou odpověď i zdůvodnit?

Vážená paní mambo,

tak za prvé tendr na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín byl minimálně o rok odložen, takže nyní není na pořadu dne. Na pořadu dne ale je a musí být otázka účasti firmy, ovládané ruským státem v případném budoucím tendru. V současné době se ukazuje, jak nepředvídatelně se Rusko chová ve vztahu ke svým sousedům i celému světu. Ukazuje se, že ty firmy, které na obchodu s Ruskem založily svou existenci, neučinily bohužel zrovna to nejlepší rozhodnutí. Anexe Krymu, zapojení do války na východě Ukrajiny, z toho plynoucí sankce a jejich důsledky jsou toho důkazem. Podle mého názoru by dostavba Jaderné elektrárny Temelín, stavba tak významná pro naši energetickou bezpečnost, firmě ovládané ruským státem svěřena být neměla.

S pozdravem Jan Zahradník

————————————————————————————————————————————————————————————-

23. 9. 2014 11:37:45 – bert železný

Temelín

Podporujete názor ministra průmyslu a premiéra na dostavbu Temelína? Podpoří to naši bezpečnost jak tvrdí?

Vážený pane berte železný,

 s názorem pana ministra Mládka, že dostavba Jaderné elektrárny Temelín je zárukou naší energetické bezpečnosti, souhlasím. Podle mého názoru to platí obecně, nejen s ohledem na současnou krizi na Ukrajině. Vláda České republiky by si neměla s takto citlivým a významným problémem, jakým je naše energetická bezpečnost, zahrávat a jednou tendr na dostavbu Temelína rušit a významně tím proces její přípravy zabrzdit a podruhé se dovolávat Jaderné elektrárny Temelín jako záruky naší energetické bezpečnosti. Vláda si také nesmí zahrávat s mírou tolerance k jaderné energetice, která je v jižních Čechách i v celé České republice vysoká. Energie z jádra nezatěžuje naše životní prostředí emisemi, je spolehlivá a bezpečná. Žádné takzvané alternativní zdroje ji u nás nemohou nahradit. Proto setrvale podporuji záměr dostavět oba bloky Jaderné elektrárny Temelín.

 S pozdravem

 Jan Zahradník

————————————————————————————————————————————————————————————-

7. 8. 2014 10:42:53 – zemědělec

služební zákon

Vládní koalice ustoupila vašemu a souhlasila s vaším požadavkem nezavádět generální ředitelství státní služby. Většina kompetencí připadne ministerstvu vnitra, kde vznikne funkce náměstka pro státní službu. Bude jmenován vládou na jedno funkční období. Nehrozí pak ale, že si tam vláda dosadí svého člověka? A proč zas ministerstvo vnitra? To u přece dohlíží na policii, nebude tak jeho moc až příliš velká?

Vážený pane zemědělče,

pokud mám dobré informace, tak státní tajemníky, tedy šéfy úřednického sboru na ministerstvech, bude jmenovat vláda na návrh příslušného ministra. Takže podle mého názoru žádné nové mocenské centrum na ministerstvu vnitra nevznikne. A pokud by náhodou takové snahy byly, musí jim zabránit prostřednictvím ministra vnitra předseda vlády.

 S pozdravem

 Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————–

21. 7. 2014 9:22:59 – Verča F.

Jourová

Chápu vaši poslední odpověď správně, že je pro vás Jourová jako eurokomisařka špatná volba? Není to z navržených kandidátů nejlepší možná volba?

 

Vážená paní Verčo F.,

 ale ne, tak jsem to nemyslel, znám paní Věru Jourovou již delší dobu a vždy jsem oceňoval a i nyní oceňuji její znalosti a zkušenosti z problematiky evropských fondů. Souhlasím s Vámi, že paní Jourová je „nejlepší možná volba“. Jen jsem komentoval ten zoufalý proces hledání kandidáta a váhání české vlády, neschopné se rychle rozhodnout. Pro pana premiéra Sobotku je to další z řady porážek, které mu uštědřuje pan Babiš. Jen aby ve stresu nedělal další chyby.

 S pozdravem

 Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————–

17. 7. 2014 9:45:46 – Ptáčková

politika

Jako každé ráno jsem dnes zapla 24 a byl tam záznam z jednání sněmovny, kde jste řečnil podle fotky vy. Viděla jsem jen 10 minut, pak to skončilo, ale jestli jsme to dobře pochopila, rozpravu jste vedl o tom, jak funkce úředníka fungovala dříve, jaký měla význam. Jak se podle vás v tomto směru proměnila funkce politika? V prvopočátku mělo jít přece o neplacenou funkce a co se z toho stalo dnes? Co se vrátit k počátkům, kdy snad fungovala v politice slušnost a lidé ji dělali pro zájem o stát ne o sebe.

Vážená paní Ptáčková,

 ano, máte pravdu, včera jsem mluvil o tom, jak řešili služební poměr úředníků naši předkové před 100 lety. Po pravdě jsem našel mnoho analogií se současným návrhem Služebního zákona, dokonce některé náměty, jak návrh Služebního zákona vylepšit. Zda se jimi vládní koalice nechá inspirovat nevím, spíše tomu ale nevěřím.

Ještě k závěru vašeho dotazu, který se týká politiků. Od dob, kdy do politiky začali vstupovat i lidé, kteří nebyli majetní, kteří ale měli podporu svých spoluobčanů získanou ve volbách, pobírají politici za výkon své funkce odměnu a dále náhrady výdajů, které s výkonem funkce souvisí (doprava, pronájem kanceláře, plat asistenta atd.). I já takovouto odměnu i náhrady pobírám. Do politiky jsem vstoupil v roce 1990 se zájmem podílet se na samosprávě mého rodného města České Budějovice, v létech 2000 – 2008 jsem byl hejtmanem Jihočeského kraje a nyní jsem poslancem. Snažím se, abych použil Vaše slova, aby v politice fungovala slušnost a dělám ji z důvodu zájmu o náš stát, nikoli pro vlastní prospěch.

 Děkuji Vám a srdečně Vás zdravím.

 Jan Zahradník

————————————————————————————————————————————————

10. 7. 2014 10:19:58 – rubi

Hospodaření v Národním parku Šumava

Souhlasíte s panem Velebou, který požaduje, aby Nejvyšší kontrolní úřad ČR o prošetření hospodaření v Národním parku Šumava a účelovosti vynaložený dotací MŽP?

Vážený pane rubi,

 pan Veleba podle mých informací žádá, aby NKÚ prověřil hospodaření v Národním parku Šumava v období, kdy jeho ředitelem byl František Krejčí, jmenovaný tehdejším ministrem Matrinem Bursíkem. V té době zasáhl Šumavu orkán Kyril, pánové Bursík a Krejčí rozhodli o tom, že v prvních a v části druhých zón bude padlé dřevo ponecháno bez zásahu. To mělo za následek vznik rozsáhlé kůrovcové kalamity a zničení 20% území Národního parku. V následném období pak Správa parku pod vedením pana Krejčího kácela na území parku násobně více, než tomu bylo před tím a potom. Myslím, že je na místě prověřit, jak pan ředitel Krejčí s výnosy nadměrné těžby nakládal a jak také byly čerpány státní dotace. Se žádostí pana Veleby proto souhlasím.

 S pozdravem

 Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————–

27. 6. 2014 14:21:50 – rene

Skončí ODS v propadlišti dějin?

„Nejsme nad propastí, jsme v propasti. A jestli se nebudeme navzájem podporovat, skončíme v propadlišti dějin. Ještě je ale čas.“ Kolik vám ho podle vás zbývá? A proč si myslíte, že je Fiala dobrý předseda? Na přílivu členů či preferencí to není vidět a ani uvnitř strany nezaznamenávám krom odchodu členů žádné změny.

 

Vážený pane rene,

je možné, že ODS zanikne, nakonec dějiny podobné případy znají. Já ale udělám všechno, co je v mých silách, aby se tak nestalo. To podle mého názoru musí udělat každý člen ODS a to na jakékoli úrovni. Myšlenkou na to, kolik nám zbývá času, se odmítám zabývat, a proto na Vaši otázku neodpovím.

Petr Fiala je dobrý předseda, protože to je slušný člověk, velmi vzdělaný, schopný formulovat a vyjadřovat své názory a navíc, má podle mého názoru v sobě velkou vnitřní sílu vést ODS v této těžké době.

 

S pozdravem

Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————

 

6. 6. 2014 9:57:01 – Vítězsalv M.

pokuta pro Sobotku

Vím že nejste příznivce Babiše ani současné vlády, ale přijde vám v pořádku, že o pokutě zákonodárců rozhodují úředníci? Neměl by být odpovědný premiér sněmovně? A proč z toho vyvázl prezident, když Babiše jmenoval?

Vážený pane Vítězsalve M.

 omlouvám se Vám, že komolím Vaše jméno, ale už jste se takto podepsal podruhé, tak v tom bude možná nějaký záměr. Tedy milý Vítězsalve M., mně to s tou pokutou také připadá divné. Ne že by se ta ostuda, že premiér porušuje zákon, neměla panu Sobotkovi patřičně připomenout, ale aby mu úředník dal pokutu 10 000 Kč, kterou prý navíc zaplatí miliardář pan Babiš, mi přijde jako v nějaké operetě.

Správně píšete, že nejsem příznivec pana Babiše, to, že prodal Šumavu ekologickým aktivistům za odpustky pro jeho hříchy v podnikatelských aktivitách, mu nikdy nezapomenu.

No a pan prezident je pan prezident, ten podle Ústavy za své konání není odpovědný.

 S pozdravem

 Jan Zahradník

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

19. 5. 2014 10:44:05 – eda rybák

volby se blíží

Jak důležité jsou pro ODS eurovolby? Účast bývá malá, lidé jsou k EU spíš skeptický, ale pro ODS je to první příležitost od kongresu ukázat,zda se skutečně posunula dopředu. Téměř všichni svorně tvrdíte že ano, já ale žádnou změnu nevidím, což mě mrzí. nevidím k vám žádnou náhradu a včerejší výrok Babiše, že je středo pravicovou stranou mě pobavil. vás ne?

Vážený pane Edo Rybáku,

svou odpověď na Váš dotaz začnu od konce. Hnutí pana Babiše není žádná středo pravicová strana, není to ani levo pravicová strana, ani žádná jiná, nemá žádná ideová východiska ani žádné ideové směřování. Panu Babišovi se podařilo nachytat české voliče na téma boje proti korupci a na to, že v tom udělá pořádek. Jak to udělá, to už neříkal a ani teď to neříká. Jeho vystupování i on osobně je pro mne jaksi neuchopitelné. Přiznám se, že mně to tedy příliš zábavné nepřipadá.

Na druhé straně mne mrzí, že v ODS nevidíte žádnou změnu. Já, protože jsem jaksi uvnitř, změnu vidím. S Petrem Fialou je to něco jiného, než za obou předchozích předsedů, Nečase a Topolánka. Myslím, že má předpoklady vyvést ODS ze současné nedobré situace. Jen nám dejte šanci, pane Edo Rybáku a všichni, kterým stále stojí za to se ODS zaobírat a jděte v pátek nebo v sobotu k volbám a dejte Váš hlas ODS. Ty evropské volby jsou pro ODS sakra důležité.

Váš Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————–

5. 5. 2014 14:37:27 – svatopluk L.

Píšete, že v ODS jste od roku 1991. Jak byste hodnotil její předsedy? Kdo je váš ,,favorit“? S kým se nejvíc ztotožňujete?

Vážený pane Svatopluku L.,

 jsem starý klausovec a tak ze všech předsedů ODS samozřejmě nejvýše hodnotím Václava Klause. To, že byl v roce 2002 z vedení ODS odstaven, považuji za velkou chybu a v podstatě za počátek problémů, se kterými se ODS potýká dodnes. V současné době je mým favoritem, abych použil Váš výraz, Petr Fiala. S ním se, na rozdíl od předchozích dvou předsedů Mirka Topolánka a Petra Nečase, dokáži ztotožnit. Mám tu čest být v jeho týmu a věřím, že může hodně přispět k záchraně ODS.

 S pozdravem

 Jan Zahradník

—————————————————————————————————————————————————————————

2. 5. 2014 14:19:25 – jurka kříž

tváře ODS

Vidíte něco pozitivního uvnitř ODS? Navenek totiž není nic vidět a problém je podle mě v tom, že stranu zastupují, do značné míry, stále ti samí, kteří jednak nejenže nemají naši důvěru, ale ani se nesnaží ji získat. Je zajímavé, že pokud jde o nové tváře ODS, většinou odpovídáte a komunikujete s námi. Ale co takový Stanjura? Benda? Němcová? Oni především můžou za to, kde ODS je a co nyní dělají? Mrtvého brouka. Nemyslíte, že zde je chyba? ODS potřebuje personální obměnu,i když chápu, že je to těžké, když od vás členové nyní spíše utíkají…

Vážený pane Jurko Kříži,

 v ODS vidím hodně pozitivních věcí, jinak bych jejím členem asi už nebyl. Mám tam přátele, kteří tak jako já neopouštějí loď, když je v nebezpečí, kteří neutíkají z boje, když se situace zdá být bezvýchodná. Jsem členem ODS od roku 1991 a prožil jsem s ní hodně dobrého a také některé těžké chvíle. Považuji za svoji povinnost mluvit s lidmi, snažit se jim vysvětlit, proč jsem ODS nezavrhl a proč mám stále naději na její dobrou budoucnost. Velkým impulsem pro mne byla volba Petra Fialy předsedou. Myslím, že se pod jeho vedením podaří ODS vzkřísit.

Co se týká Vámi zmíněných členů ODS, nemyslím, že by na současném stavu ODS měli významně větší vinu než ostatní členové. Jen byli a i nyní jsou více vidět. Ve Sněmovně odvádějí podle mého názoru dobrou práci. A ta personální obměna, ta musí přijít přirozeně, do ničeho se v současné době ODS nesmí nutit. Stojíme o každého člena, ale kdo chce odejít, bránit mu nelze. Bude to sice trvat dlouho, ale věřím, že se ještě dočkám vítězství ODS ve volbách.

 Srdečně Vás zdraví

Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————-

10. 4. 2014 15:15:47 – camel

dostavba Temelína

Co říkáte na to, že vláda pozastavila tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín?

Vážený pane camele,

tendr na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín nepozastavila vláda, ale orgány společnosti ČEZ. Vláda na svém středečním jednání rozhodla, že neposkytne státní garanci na dostavbu nových jaderných zdrojů. Podle mého názoru udělala vláda velkou chybu. Stát dává obrovské finanční prostředky do dotací na obnovitelné zdroje, i když je už dávno jasné, že se jedná o tunel. Jaderná energetika jako neemisní zdroj by měla být postavena na roveň takzvaným obnovitelným zdrojům a také státem podporovaná. Představa, že budoucí nárůst spotřeby elektrické energie pokryjí solární nebo větrné elektrárny, je velký omyl.

S pozdravem

Jan Zahradník

———————————————————————————————————————————————————————————

20. 3. 2014 10:50:37 – flip

OSVČ

Včera představené změny vlády ve výběru daní u živnostníků jsou tedy velmi nekonkrétní, co vy ale na ně? A manipuloval byste nějak s výběrem daní u OSVČ? přeci jen i politika ODS v minulém volebním období útočila právě na živnostníky, když bojovala nesmyslně proti schwarcsystému

Vážení pane flipe,

 živnostníci představují v naší společnosti významnou skupinu lidí, kteří jsou schopni nejen se postarat o sebe a své rodiny, ale často dávají práci dalším lidem. Nejsou to žádní příživníci, jak si zřejmě stále myslí nejen pan ministr Mládek, ale i další členové vlády. Živnostníci platí daně a tím spoluvytvářejí zdroje pro přerozdělování. Zavedení druhé sazby daně z příjmu fyzických osob a omezení výdajových paušálů živnostníků je útok na tyto aktivní, pracovité a poctivé lidi. Zásadně s tím nesouhlasím. Stejně jsem nesouhlasil s opatřeními, která ODS jako koaliční strana v minulém volebním období dělala a která také zmiňujete.

 Jan Zahradník

———————————————————————————————————————————————————————————

17.3.2014 14:10 – Ferinox

Nacismus a fašismus jako hůl na Rusko (Ferinox)

Vážený pane. Jste tak zaslepený rusofobií, že nevidíte, že v Kyjevě bojovali nacisti a banderovci? Neviděl jste, jak Pravý sektor v Kyjevě vyvěsil obraz Hitlera osvoboditele? Je povoleno takto veřejně propagovat nacismus a fašismus? A vy pod rouškou demokracie jim ještě tleskáte. Nevšiml jste si, že DSSS pozvala vůdce Pravého sektoru do ČR, aby se od nich učila, jak svrhnout vládu v ČR (viz stránky DSSS)? Opravdu souhlasíte s tím, že změnit vládu lze házením molotovových koktejlů na policisty bránící pouze se štítem v ruce ukrajinský parlament? Oprav du si myslíte, že v době internetu lidi oblbnete demagogickými kecy a vymýváním mozků? Opravdu si myslíte, že když soudní dvůr OSN prohlásil, že je legitimní, aby jednostranně lidé osamostatnili národ, jak tomu bylo v Kosovu, že to na Krymu neplatí? Anebo se mohou osamostatnit, až když nacisti a banderovci zabijí několik tisíc Rusů na Krymu?

Vážený pane Ferinoxi,

 za prvé nejsem žádný zaslepený rusofob, jak píšete. Rusko jsem navštívil v nedávných letech dvakrát a zaznamenal jsem významný pokrok. Dokonce jsem zjistil, že moje ruština, kterou jsem se 10 let ve školách učil, je ještě upotřebitelná. Rovněž tak nechci nikoho oblbovat a nikomu vymývat mozek, jak opět píšete. Jen vyjadřuji svůj názor, že sebesložitější situace se nesmí řešit vojenskou okupací části samostatné země. Moje generace má s ruskou okupací naší země trpké zkušenosti.

 Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————–

11. 3. 2014 14:11:29 – flip

hlasování ve sněmovně

Jste v PS nováčkem. Někteří členové strany, zejména v minulém volebním období, kdy strana rezignovala na svůj program (boj proti shwarcsytému, zvyšování daní..), hlasovali proti návrhu strany, byť za ni byly zvoleni. jak byste jednal vy? Co je víc? Svědomí, nebo dodržení hodnot a závazků ke straně, jejímž jste členem, a jejíž program máte sdílet?

Vážený pane Flipe,

na úvodní schůzi Poslanecké sněmovny jsem slíbil, že si budu počínat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To také určuje odpověď na Vaši otázku. Svědomí je pro mne důležitější než stranická politika. Tak bych například nikdy nehlasoval pro zvyšování daní nebo pro přímou volbu prezidenta.

S pozdravem

Jan Zahradník

——————————————————————————————————————————————————————————–

11. 3. 2014 14:07:03 – OtakarT

dostavba Temelína-Rusko

Mělo by být kvůli situaci na Krymu vyřazeno Rusko z dostavby Temelína? A prosím váš názor, nepapouškujte stranu. A jak se vůbec na celou situaci díváte? Jaké je pode vás nejhodnější východisko?

Vážený pane OtakareT,

prožil jsem 40 let svého života v komunismu a nechci, aby se tato doba opakovala. Jsem přesvědčený o tom, že Jadernou elektrárnu Temelín nemá dostavět firma, která je spojená s režimem, který je u moci v Rusku. Tento názor zastávám dlouhodobě a současná situace na Ukrajině jej jenom potvrzuje.

S pozdravem

Jan Zahradník

———————————————————————————————————————————————————————————

11. 2. 2014 14:09:50 – princezna_sisi

Nezaměstnanost

Pane poslanče, moc vám fandím a doufám, že se ODS vzchopí, i když zatím to moc nevypadá a ANO vás pěkně válcuje 🙂 Ale k dotazu. V ČR je nejvyšší nezaměstnanost a jako opozice přirozeně kritizujte záměry nové vlády. Co jste ale pro její snížení udělala za 7 let vlády vy? A myslíte si, že jste se v minulém volebním období chovali tak, jak nyní hlásáte? Vždyť kolikrát jste zvedli daně a co boji proti schwac systému? Děkuji za odpověď, jelikož od vaše předsedy se ji obyčejný občan nedočká….

Vážená paní princezno_sisi,

především Vám děkuji za Vaši podporu. Spolu s Vámi věřím, že pro ODS opět přijdou lepší časy. Teď si ale musíme odpykat trest za naše hříchy tím, že budeme v opozici. Souhlasím s Vámi, že některé kroky vlády Petra Nečase mají podíl na této vysoké míře nezaměstnanosti. Zrovna zvyšování daní nebo odmítnutí schwarz systému považuji za škodlivé. Podle mého názoru právě pružnost a širokost nabídky pracovních míst může přinést mnoho dobrého. Stejně užitečné mohou být různé částečné úvazky, pružná pracovní doba, rozšíření možnosti uzavírat dohody o provedení práce nebo daňové úlevy pro ty podnikatele, kteří nabízejí práci dlouhodobě nezaměstnaným. Rodičům malých dětí také může pomoci podpora alternativních forem péče.

Co naopak nepomáhá, je stálé zvyšování sociálních dávek, omezování paušálů živnostníků nebo zvyšování minimální mzdy. ODS již v minulém roce prosadila celou řadu opatření na podporu vzniku nových pracovních míst, ta však byla vzápětí zamítnuta levicovým Senátem.

Srdečně zdraví

Jan Zahradník

———————————————————————————————————————————————————————————

11. 2. 2014 9:10:58 – mraz

100 let za opicemi

podporujete dostavbu Temelína, proč je výhodná pro nás občany, ale i životní prostředí? Přijde mi, že my děláme všechno naopak než vyspělé země, co tam přestává fungovat a je nahrazováno modernějšími technologiemi, věcmi…k nám přichází jako zázračná novinka.

Vážený pane Mrázi,

 Evropský parlament schválil, že státy Evropské unie mají do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 40% a podíl obnovitelných zdrojů energie se má zvýšit na 30%. Již dnes doplácí průměrná česká domácnost na tyto obnovitelné zdroje 500 Kč měsíčně. Ten nový krásný cíl EU, ty nové krásné evropské obnovitelné zítřky by tento příspěvek několikanásobně zvýšily. Chceme-li být energeticky soběstační a nechceme-li být závislí na  ruském plynu a arabské naftě, musíme dostavět třetí a čtvrtý blok Jaderné elektrárny Temelín.

 Srdečně zdraví

 Jan Zahradník

———————————————————————————————————————————————————————————

11. 2. 2014 9:16:16 – mraz

lustrační zákon

PS: jedna aktuální otázka, co si myslíte o lustračním zákonu a myslíte si, že kvůli němu padne vláda?

Vážený pane Mrázi,

na Váš dotaz odpovídám ve středu 12. února dopoledne, tedy v době po projednání návrhu KSČM na zrušení lustračního zákona. Návrh komunistů byl včera odpoledne rozhodnutím Poslanecké sněmovny zamítnut a lustrační zákon platí dál. Jak jsme viděli, vláda kvůli tomu nepadla.

 Srdečně zdraví

 Jan Zahradník