Gratuluji Nemocnici České Budějovice a.s. k zaslouženému úspěchu

Přiznám se bez uzardění, že jsem pyšný na českobudějovickou nemocnici, která získala v anketě Health care institute 1. místo a byla vyhlášena nejlepší nemocnicí v České republice za rok 2015. Gratuluji vedení nemocnice a všem jejím zaměstnancům, kteří prací pro své pacienty získali toto významné ocenění. Zároveň si také vzpomínám na nelehké začátky transformace nemocnic v Jihočeském kraji před mnoha lety, kdy jsem ve funkci hejtmana Jihočeského kraje za ODS přesvědčoval kolegy z tehdejší koalice o správnosti zvoleného postupu, a že to nebyl mnohdy „boj“ lehký. Po mnoha letech a nejednom ataku zejména ze strany ČSSD se ukázalo, že zvolená cesta formou holdingu a akciových společností je správná. Nedivím se současnému hejtmanovi z ČSSD, že i on je na nemocnice pyšný. Jen se snad sluší dodat, že to byla právě ČSSD, která nejčastěji napadala způsob, jakým jsou nemocnice nejen v jižních Čechách zřízeny. ČSSD chtěla úspěšný model aplikovaný v Jihočeském kraji změnit do podoby veřejných neziskových nemocnic. Autorem této koncepce veřejných neziskových nemocnic byl tehdejší ministr za ČSSD David Rath. Že se to nakonec nepodařilo, je jedině dobře.

Komentář k návrhu Velké Británie

Potřebné a důležité návrhy, které britský ministerský předseda David Cameron předložil ve svém dopise ze dne 10. listopadu 2015 předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi mají za cíl reformu a zmírnění zběsilého sjednocování EU bez ohledu na zájmy občanů v jednotlivých zemích. Jedná se o ochranu zájmů členských států, které nejsou v eurozóně, podporu větší konkurenceschopnosti EU, deklaraci suverenity členských států a jejich národních parlamentů, tedy odmítnutí stále těsnější integrace EU (ever closer union) a dále omezení práv imigrantů na podíl na sociálním systému. Jsem přesvědčen o tom, že pokud má být Evropská unie zachována i pro příští generace, musí se návrhy pana Camerona vážně zabývat. Podle mého názoru by jeho návrhy měly být akceptovatelné. To, že otázku omezení práv imigrantů vztahuje Cameron i na vnitřní migraci v EU, považuji za nezbytnou daň za možnost čelit světové migrační krizi. Ve svém dopise nastiňuje Cameron i cestu, jak reformu Evropské unie realizovat. Pokud bychom z Lisabonské smlouvy udělali nedotknutelnou posvátnou krávu, k žádné reformě unie nikdy nedojde.  

Vyjádření Jana Zahradníka k teroru v Paříži

Vyjadřuji soustrast pozůstalým. Křesťanská Evropa se nesmí nechat zastrašit a musí se konečně začít bránit.

Decentralizovaná energetika

Pod záštitou výboru pro životní prostředí  PSP ČR a poslance Jana Zahradníka se podařilo 5.11.5015 zorganizovat v Poslanecké sněmovně Parlamentu seminář na téma decentralizované energetiky v ČR. Desítky zájemců v sále a hodnotné prezentace účastníků debatního panelu přesvědčily o tom, že téma budoucího zásobování energií České republiky není vzdáleným a nereálným světem. Jan Zahradník si dovoluje poděkovat všem účastníkům za aktivní účast a vyjádřit uznání za kvalitní prezentace.