Jiří Mánek si medaili zaslouží

Večer 28. října převzal z rukou prezidenta republiky medaili Za zásluhy bývalý ředitel správy Národního parku Šumava Jiří Mánek. Chci jemu i dvěma dalším vyznamenaným Jihočechům, Milanovi Teplému a Pavlovi Šporclovi, blahopřát a z celého srdce jim poděkovat za vše, co pro jižní Čechy dosud udělali.

V případě Jiřího Mánka se v pátečním vydání Mladé fronty Dnes objevila na titulní stránce kritika jeho ocenění z úst ministra životního prostředí Richarda Brabce. Podle pana ministra dal prezident republiky medaili diletantovi. Jiří Mánek je vystudovaný přírodovědec, který zasvětil část svého aktivního života lesnické genetice a zejména Národnímu parku Šumava. Šumavě se věnuje 20 let, z toho 15 let jako zaměstnanec Správy NPŠ, 5 let byl v jejím nejvyšším vedení. Rozhodně to tedy není diletant.

Pan ministr dále říká, že Jiřího Mánka z jeho postu ředitele Správy NPŠ vyhodil pro neschopnost. Ať si pan ministr sám před sebou zdůvodňuje tento svůj čin, jak chce, ale nám všem, kteří jsme sledovali Mánkovu práci ve vedení Národního parku, je jasné, že byl odvolán proto, že jeho názory byly v přímém rozporu s názory ekologických aktivistů, kterým ministr Brabec od svého nástupu do funkce naslouchá s velkou pozorností.

Je na místě položit si otázku, proč tomu tak je. Existuje domněnka, že jsme svědky velkého obchodu. Brabcův bývalý i současný šéf, majitel Agrofertu, předseda Hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš, prodal Šumavu ekologickým aktivistům za klid, který tím od nich získal pro své agrochemické impérium. Ekologičtí aktivisté a s nimi spříznění vědci dostali volnou ruku, aby mohli na Šumavě pokračovat v gigantickém experimentu, který spočívá v ponechání Šumavy jejímu osudu a v její přeměně na divočinu. Za to si aktivisté všech možných směrů nebudou všímat Babišových chemických podniků i masivního čerpání národních i evropských fondů pro Agrofert.

Na závěr. Jiří Mánek během svého dvouletého působení ve funkci ředitele Správy NPŠ pokračoval po svém předchůdci Janu Stráském úspěšně v boji s kůrovcovou kalamitou, zachránil tisíce hektarů šumavského lesa, otevřel Šumavu turistům a rozjel nové projekty. Jeho ocenění dává novou naději nám všem, kterým záleží na tom, aby Šumava zůstala zelená, a kteří odmítáme její přeměnu na divočinu.

Povinná školka je útokem na lidskou svobodu

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) chce zavést povinný poslední ročník v mateřské škole. Paní ministryně to zdůvodňuje tím, že některé děti ze sociálně slabších rodin potřebují získat socializační návyky, aby byly dobře připraveny na školní docházku. Já tento návrh považuji za zbytečný, protože většina dětí evidentně nepotřebuje chodit v pěti letech povinně do mateřské školy.  Jsem přesvědčen, že výchova potomků je především záležitost rodičů a jestliže opravdu jen výrazná menšina z nich na ni nestačí, tak to rozhodně není důvod k tomu, abychom znechutili život všem. Většina otců a matek se naopak stará o děti řádně a dokáže je dobře připravit na školní docházku.  Je to takové socialistické řešení ve stylu: Všemocný stát za Tebe, občane, vyřeší každý problém. Ty se nemusíš o nic starat.  Takovýto přístup však vede k nesamostatnosti, ztrátě svobody, vlastní iniciativy a ve svém důsledku nakonec k otroctví. Zcela přesně to vystihl jeden z Otců zakladatelů USA Benjamin Franklin: „Ti, kteří se dokáží vzdát základní svobody, aby dosáhli dočasného zabezpečení, si nezaslouží ani svobodu, ani zabezpečení.“  A toto uvažované opatření je rovněž jednou z cest k nesvobodě. Stát by měl do života lidí zasahovat co nejméně, ale tady si přivlastňuje právo, které mu nepatří. Každý rozumný člověk jistě chápe, že povinná školní docházka být musí. Ale všechno, co je nad to, je zbytečné. To by později mohlo někoho napadnout, že základní škola dětem nestačí, a kvůli osvojení civilizačních návyků a nabytí správných názorů bude nutné, aby chodily povinně i do školní družiny, kde se to naučí. Takový nápad jistě patří k těm nesmyslným, ale zavedení povinné roční docházky do mateřské školy je na stejné úrovni. Nechci být pesimistou, ale výsledkem takových pomalých ukrajování lidské svobody by nakonec mohla být společnost, kterou tak precizně popsal George Orwell ve svém románu 1984. A to bych vážně nechtěl. Proto nechme na rodičích, jestli dají děti do školky, či ne.

zdroj: Českobudějovický deník

 

Návštěva Jana Zahradníka v Písku a Strakonicích

Díky milému pozvání od představitelů obcí Prácheňska a zejména paní starostky Vanžurové z Písku začala další poslanecká návštěva Písecka právě na setkání se starosty měst a obcí Prácheňska. Problémy s vymáháním přestupkového zákona, soužití s problémovými lidmi byl úvodní bod jednání, kterého se mohl poslanec Jan Zahradník účastnit. Další část programu proběhla při návštěvě firmy AISIN v průmyslové zóně v Písku, kde se J. Zahradník seznámil s výrobním programem této firmy za účasti prezidenta firmy AISIN Ing. Hnízdila. Dominantním odběratelem AISINu je japonská Toyota. Po návštěvě firmy Aisin proběhl přesun do Strakonic, kde se díky ochotě majitele firmy pana Vlčka povedla návštěva firmy, kterou zná téměř každý,kdo sportuje. Navštívili jsme firmu MOIRA vyrábějící funkční oděvy. Rádi bychom poděkovali všem hostitelům za skvělé návštěvy a přejeme jim mnoho obchodních i osobních úspěchů.