Přejeme všem hezké prázdniny

Dětem začíná čas jejich dvouměsíčních prázdnin a dospělým čas letních dovolených. Přejeme vám, aby se vám na vašich letních cestách vydařilo počasí a návrat z dovolené byl vždy šťastný a bez nehod. I nadále se samozřejmě  těšíme na vaše podněty a názory.

O kácení vlastních stromů nemá rozhodovat úřední razítko

Na pokácení vlastního stromu na vlastní zahradě není nutné dostat úřední razítko, a je to tak v pořádku. Návrh, aby kácení stromu povolovali úředníci, je krokem zpět a míří špatným směrem. Navíc znovu zahltí obce zbytečnou administrativní prací. Soukromé vlastnictví je hodnotou, kterou by měl stát chránit a co nejméně do něj zasahovat.Vyhláška o ochraně dřevin a povolení jejich kácení, která dovolila kácet stromy na vlastní zahradě o obvodu menším než 80 cm ve výšce 130 cm, umožnila vlastníkům pozemků, aby se mohli svobodně rozhodnout o nakládání s dřevinami na svém pozemku bez nutnosti žádat obec o povolení.Obracím se proto na ministra životního prostředí Richarda Brabce s naléhavou výzvou, aby se konečně pokusil vymanit z vlivu ekologických aktivistů a vyhlášku neměnil. Soukromé vlastnictví je jedním ze základů občanské společnosti a právo se svým vlastnictvím nakládat je jedním ze základních občanských práv.

Návštěva baráčníků v Radomyšli

75. výročí už za oslavu jistě stojí. Tento víkend, konkrétně 31.5.2014 oslavila Obec baráčnická v Radomyšli na Strakonicku své významné jubileum. Díky pozvání představitelů obce se této akce mohl s jihočeskou hrdostí zúčastnit i poslanec Jan Zahradník. Ten předal baráčníkům slavnostní stuhu. Baráčníkům z Radomyšle a všem,kteří udržují tradice našich předků děkujeme a přejeme jim mnoho elánu do dalších let. Autorem fotografie je Bohuslav Kožíšek a fotografie vyšla i v Strakonickém deníku.