Chce ministr Brabec převzít odpovědnost za experiment na Šumavě?

Chce ministr Brabec převzít odpovědnost za experiment na Šumavě? Podle informací z dnešních Lidových novin ano. Ministerstvo životního prostředí, v jehož čele stojí, schválilo Plán péče o Národní park Šumava. Ten podle mých informací vychází z návrhů ekologických aktivistů. Námitky, které v připomínkovém řízení předkládaly šumavské obce, byly zamítnuty. Byl odmítnut i návrh Plánu péče, který v závěru roku 2013 připravila správa národního parku Šumava a nad kterým bylo dosaženo široké shody vedení parku, obou krajů a v neposlední řadě i velké většiny šumavských obcí.

Ekologickým aktivistům se znovu daří pokračovat v gigantickém experimentu, který na území národního parku Šumava započal za ministra Bursíka. Kam takový experiment vedl, jak vypadá ona kýžená „divočina“, vidí dnes návštěvníci Šumavy v podobě tisíců a tisíců uschlých stromů. Otázkou ovšem je, zda pan ministr může přes veškerou snahu odpovědnost za tento experiment a za obrovské škody, které může způsobit, opravdu převzít. Národní park Šumava byl zřízen nařízením vlády České republiky a proto je vláda jediným orgánem, který může se vší odpovědností o Národním parku Šumava rozhodovat.

Vyzývám proto pana předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby zařadil projednání situace v Národním parku Šumava na jednání vlády a aby vláda rozhodla o tom, zda bude Poslanecké sněmovně předložen zákon o Národním parku Šumava, zda součástí tohoto zákona bude i zónace a v jaké podobě bude nakonec Plán péče schválen.Obce na Šumavě a hlavně jejich obyvatelé očekávají, že pro jejich rozvoj v budoucích letech budou stanoveny jasné mantinely a že se jejich osud nedostane do rukou ekologických aktivistů.

Jan Zahradník

Návštěva Třeboně, města Rožmberků.

Ve středu 12. 3. navštívil poslanec Jan Zahradník Třeboň. Město s bohatou historií, staletou tradicí v rybníkářství, krásnou přírodou a v neposlední řadě město s lidmi, kteří mají nápady a umí je zrealizovat. První zastávkou byla Střední rybářská a vodohospodářská škola Jakuba Krčína. Zde proběhla debata se studenty na téma ochrany životního prostředí. Návštěva dále pokračovala prohlídkou areálu firmy Santal, která se zaměřuje na výrobu především školního nábytku. Díky špičkové kvalitě výrobků je firma schopna prorazit i na trzích v Rakousku či  Německu a zejména v dnešní ekonomicky nelehké situaci  je schopna nabídnout práci několika desítkám zaměstnancům. Závěrem návštěvy proběhlo setkání s vedením CHKO Třeboňsko, kde se debata vedla nad aktuálním způsobem ochrany přírody a stavem přírody na Třeboňsku. Rádi bychom poděkovali všem, se kterými jsme se mohli při návštěvě setkat a byli ochotni věnovat nám svůj čas.